Rond de Erediensten Rond de Erediensten

 

Zondag 4 juni zal Arianne Lodder bij ons voorgaan in een zogenaamde ‘Met elkaar dienst’. Arianne Lodder zal een aantal malen bij ons voorgaan om onze jeugd en jong volwassenen in de dienst in het bijzonder aan te spreken. Let op, het is dus een dienst voor jong en oud. Het zou mooi zijn als jong en oud met elkaar in gesprek raken na deze dienst. We hebben elkaar veel te vertellen en kunnen veel van elkaar leren.  zie ook hier.


Zondag 11 juni gaat ds. Helene Perfors voor.
Zondag 18 juni hoopt ds. A.T. (Annelene) Metz-Brink voor te gaan.Online volgen

 
Klik hier voor de eerstvolgende online kerkdienst
Klik hier voor de eerdere online uitzendingen.


 

 

 
Snelmenu Snelmenu
Om direct naar een item te gaan kunt u ook klikken op een van onderstaande links:          
 
Met Zijn Allen Diensten Met Zijn Allen Diensten

Als je naar de kerk kijkt, zijn veel mensen op hun eigen manier met het geloof bezig. Veel tijdens de kerkdiensten, zowel via de stream als fysiek aanwezig, maar er zijn ook gespreksgroepen, de Tienerbrugdienst en de Kindernevendienst. En wat te denken van alle commissies die onze kerk rijk is? Op al deze plekken wordt diep over het geloof nagedacht. Echter, kerk zijn is ook samenzijn. Daarom organiseren we Met zijn allen diensten. Diensten voor alle leeftijden. Maar het blijft wel een kerkdienst, met lezingen, overdenking en liederen, maar met een eigentijds sausje. Voorganger is Arianne Lodder, dus het gaat ongetwijfeld leuk worden! We gaan het drie keer proberen, op 4 juni, 9 juli en 3 september. Als iedereen positief is, komt het vast op het programma. Ik hoop jullie allemaal te zien! 

Matthijs van Joolingen, jeugdouderling 

 

 
Wat te doen bij een ziekte of overlijden? Wat te doen bij een ziekte of overlijden?

Wat als u ziek wordt of ergens anders hulp voor nodig heeft? We willen veel voor u betekenen maar kunnen dit alleen als u ons die informatie geeft. Voorbeden mogen altijd in het voorbedenboek, hier wordt helaas weinig gebruik van gemaakt. Ook kunt u dit via de e-mail doen dan schrijven wij het op in het voorbedenboek. We zullen altijd rekening houden met uw privacy en nooit iets publiceren als u dit niet wilt hebben. Geef dit dan ook aan in het gesprek. U kunt zo nodig onze pastorale ouderling Annelies Bakker bellen (06 41 19 08 11) of onze scriba Ruth Slotema  (06 10 42 32 32) het oude 078 nummer is niet meer bereikbaar. Zij zullen dan zo nodig contact opnemen met ds. Van der Eijk of met uw pastorale medewerker. 

Rembert Slotema 

 
Collectes en kaartjes Collectes en kaartjes

Zondag 14 mei zijn we begonnen met een nieuwe manier van collecteren. Als er weinig mensen zijn in een dienst is het collecteren erg onoverzichtelijk voor de collectanten. Daarom staan er vanaf 14 mei bij de uitgang tafels met de collectezakjes. Na de dienst kunt u uw geld in deze zakjes doen. De QR-codes zullen ook na de dienst op de beamer te zien zijn.

Soms liggen er op tafel adreskaartjes voor een zieke of voor iemand die een bemoediging kan gebruiken. Dit doen we uiteraard alleen met uw toestemming. Kerk zijn wil zeggen dat we zondags samenkomen in de kerkdienst om te luisteren naar Gods Woord en dat we na de dienst elkaar ontmoeten bij het koffiedrinken. Toezien op elkaar is ook een taak van heel de gemeente en niet alleen van de pastorale medewerkers. Soms doet een kaartje wonderen. 

 

 
High Tea High TeaNa bijna drie en een half jaar was er op 3 mei weer een verjaardagsfeestje voor de 75-jarigen en ouderen onder ons in de vorm van een High Tea. Deze High Tea wordt 1 keer in de 4 maanden georganiseerd voor degenen die in de afgelopen 4 maanden 75 jaar of ouder zijn geworden. De jarigen krijgen daarvoor een persoonlijke uitnodiging per brief of e-mail. De volgende bijeenkomst zal in september plaatsvinden. Het is een mooie manier om elkaar te ontmoeten en verbinding te maken. We kunnen terugzien op een fijne middag en hopen medio september weer opnieuw een gezellige High Tea te mogen organiseren. 

Corrie Hekman en Jacomien Verschoor   

 
Voedselkastje Voedselkastje

Buiten de kerk komt er, in de loop van januari, een voedselkastje, dit is bedoeld voor mensen uit de wijk die moeilijk rond kunnen komen. Zij kunnen eruit halen wat nodig is.

Het kastje wordt gemaakt door de sociale werkplaats, en PAK AAN Zwijndrecht plaatst hem in januari.

Ruth Slotema, scriba

 
Buurtkastje  Buurtkastje 
Op veel plekken in ons land staan buurtkastjes, hierin staan spullen die zijn bestemd voor anderen. Ook als kerk staan we midden in een wijk. Als kerkenraad vragen we ons vaak af wat we voor de buurt kunnen betekenen. We denken o.a. aan een buurtkastje waar we als gemeente spullen inzetten voor de mensen in de wijk. We zoeken iemand die handig is en zo’n kastje kan maken, een praktisch karweitje waarmee je de buurt kunt helpen. Ben je handig met hout en wil je ons helpen, geef dat dan aan mij door. 

Rembert Slotema


 
 
Vorming & Toerusting 2022/2023 Vorming & Toerusting 2022/2023
Zie de website van Vorming & Toerusting voor het programma.
 

Wij hopen dat wij u bij een of meer bijeenkomsten mogen ontmoeten.

De leden van de taakgroep 
 
'Open Burcht' 'Open Burcht'
Iedere woensdagmorgen bent u allemaal weer van harte welkom in de Develhof voor een gezellig samenzijn met een kopje koffie en/of thee en een praatje.

We beginnen om 10.00 uur en eindigen om 12.00 uur. Tot ziens.


Met vriendelijke groet, Willemien Branger
 

 
Verkoop collectebonnen Verkoop collectebonnen
Tot en met 2020 waren contante giften fiscaal aftrekbaar. Deze giften moesten fiscaal worden onderbouwd. Dit kon bijvoorbeeld met een kwitantie die door het Kerkelijk Bureau werd afgegeven bij de contante verkoop van de collectebonnen. Vanaf 1 januari 2021 zijn contante giften niet meer aftrekbaar.

U kunt uw collectebonnen alleen nog ophalen bij het kerkelijk bureau door vooraf een betaling te doen op rekening nr. NL33 INGB 0000 2073 94 t.n.v. Geref. Kerk Zwijndrecht - Groote Lindt onder vermelding van “collectebonnen”. Het bedrag per velletje collectebonnen bedraagt € 25,-.
Informatie over Kerkelijk bureau (oa openingstijden) vind u hier

Jaap Bakker
Penningmeester
Geref. Kerk Zwijndrecht - Groote Lindt

 
Activiteitenruimte Activiteitenruimte
We zien uit naar de tijd waarin alle activiteiten weer mogen in de kerk. Als u voor een van de activiteiten een ruimte nodig hebt, dan vragen we u om dit door te geven aan onze koster André Bakker awbakker1954@gmail.com De koster heeft overzicht over de gebruikte ruimten. Zo voorkomen we met elkaar teleurstellingen.

Met vriendelijke groet,
Rembert Slotema, scriba

 
Beamercommissie Beamercommissie
Wie komt ons team versterken?

De beamercommissie kan nog hulp gebruiken. Het zou fijn zijn als een gemeentelid zich wil aanmelden, die met het Power-point programma bekend is.

Heeft u interesse, dan kunt u zich aanmelden per emailadres: beamer@develhof.nl.

Namens de beamercommissie,
Tine de Kievit

 
Inzage nieuwe plaatselijke regeling Inzage nieuwe plaatselijke regeling
Beste gemeenteleden,

De oude versie van de plaatselijke regeling is helemaal bijgewerkt. De nieuwe versie van 2021 is nu beschikbaar. 

Deze nieuwe plaatselijke regeling moet door de gemeente kunnen worden ingezien. Omdat het nogal een groot bestand is willen we het niet uitprinten. Wilt u deze nieuwe versie klik dan hier om het te downloaden. Vanwege de grootte is het wel ingepakt (zip bestand) wat u op uw computer zelf zult moeten uitpakken. U kunt het ook nog steeds opvragen bij de scriba via een mail naar scriba-develhof@pkn-zwijndrecht.nl

Met vriendelijke groet, namens de kerkenraad,

Rembert Slotema

 
Uitdraai preken Uitdraai preken
Omdat sommige gemeenteleden ondanks gehoorapparaten en andere hulpmiddelen de preek vaak niet meer goed kunnen volgen, heb ik besloten om in ieder geval als ik zelf voorga of mijn vrouw Anja, de preek uit te draaien en vóór de dienst mee te geven. We zullen ons niet altijd letterlijk aan de tekst houden, maar ik hoop dat met de mogelijkheid van meelezen de inhoud van de preek beter overkomt.

Ds. Eric Matser
 
de kerktuin... de kerktuin...

Na onze eerste oproep in het kerkblad van 18 juli en op deze site (zie LEES MEER) is de telefoon van onze coördinator, Henk Kaijim helaas geen enkele keer overgegaan. Ca. 1,5 uur per week op maandagmorgen moet toch wel op te brengen zijn voor onze kerk? Lekker buiten. Beweging, een goed gesprek tijdens de koffie en dito gevoel na afloop, zullen uw deel zijn!
Bel Henk a.u.b op, tel. 612 02 44.

N.B. Onze leeftijden zijn bij de kerkrentmeesters bekend.
 
 

 

lees meer »
 
Bericht van het College van Kerkrentmeesters Bericht van het College van Kerkrentmeesters
Lees hier het volledige bericht van het College van Kerkrentmeesters over ventilatie, arico, CV en lekkend dak.

Nieuwsbrief CvK Juni 2021
 
Lief en Leed (privacy) Lief en Leed (privacy)
Ik zit met een dilemma, wij zijn als gemeente van Jezus Christus geroepen om er voor elkaar te zijn, om ‘lief en leed’ met elkaar te delen. Alleen dan moet u wel op de hoogte gebracht worden van wat er speelt bij mensen.
 

lees meer »
 
Collectes / kerkelijke bijdragen Collectes / kerkelijke bijdragen
Wij willen u vragen om juist in deze periode uw betrokkenheid met de kerk en de wereld tot uiting te brengen in uw gaven. U kunt, naast de collecte in de kerk in de daarvoor bestemde vazen, ook blijven bijdragen door uw gaven over te maken op onderstaande rekeningnummers. Het hoeven geen grote bedragen te zijn. Wij zijn u daarvoor zeer erkentelijk.
 
Rekeningnummers
   
Kerk

 
NL33 INGB 0000 2073 94
ten name van
Geref. kerk Zwijndrecht-Groote Lindt
   
Diaconie   

   
NL55 INGB 0000 1931 27
ten name van
Diaconie Geref. kerk Zwijndrecht-Groote Lindt


 
Verslag Israëlreis Verslag Israëlreis


Dinsdag 11 juni 2019 vertrokken 25 predikanten naar Israël. Via onderstaande links kunt u het reisverslag te lezen. Het geheel is in drie delen opgesplitst:
Deel 1: De eerste dagen 
Deel 2: Jeruzalem
Deel 3: Slot

ds. Eric Matser