Rond de Erediensten Rond de Erediensten

 

Aanstaande zondag 9 mei hoopt proponent Jan Willem van der Straten (alias: dominee Baardmans) bij ons voor te gaan.


Zondag 16 mei hopen we weer Heilig Avondmaal te mogen vieren met opnieuw hooguit dertig mensen in de kerk en de overige gemeenteleden thuis.


Zondag 23 mei Pinksteren: het wordt een feestelijke dienst!Klik op lees meer om meer informatie te lezen over de hierboven aangegeven diensten.
 

Bijwonen dienst

Om de kerkdiensten bij te wonen verzoeken ik u, ivm de Coronamaatregelen, u vooraf aan te melden. 

Klik hier voor aanmelden om een kerkdienst bij te wonen

 

Online volgen

Klik hier voor de eerstvolgende online kerkdienst


Voor verdere informatie klik op Lees meer

ds. Eric Matser 

lees meer »
 
Snelmenu Snelmenu
Om direct naar een item te gaan kunt u ook klikken op een van onderstaande links:
 
Vanaf 1 januari 2021 zijn contante giften niet meer fiscaal aftrekbaar Vanaf 1 januari 2021 zijn contante giften niet meer fiscaal aftrekbaar

Tot en met 2020 waren contante giften fiscaal aftrekbaar. Deze giften moesten schriftelijk onderbouwd worden. Dit kon bijvoorbeeld met een kwitantie van de ontvangende ANBI.
De Belastingdienst heeft echter de afgelopen jaren meerdere fraudegevallen ontdekt met deze kwitanties.
Daarom is de wet aangepast en zijn contante giften vanaf 1 januari 2021 niet meer fiscaal aftrekbaar.
Alhoewel dit thans door de Coronacrisis een stuk minder gebeurt, attenderen wij u erop, dat u, ook wanneer u aan het kerkelijk bureau collectebonnen haalt, deze het beste vooraf op onze bankrekening kunt overmaken. De gift is dan niet contant meer, omdat u die met uw bankafschrift kunt bewijzen.

Collectebonnen

Ook zal de verkoop van collectebonnen via dhr. en mevrouw Trimpe worden beëindigd. Zolang het kerkelijk bureau gesloten is, kunt alleen nog collectebonnen per e-mail bestellen door een e-mail te sturen aan het kerkelijk bureau (kb@develhof.nl). Na ontvangst van uw betaling zullen wij de collectebonnen naar u versturen.

Jaap Bakker
Penningmeester
Geref. Kerk Zwijndrecht - Groote Lindt

 
Breepleinkerk en de Orgelzolders (petitie) Breepleinkerk en de Orgelzolders (petitie)
Zoals u mogelijk in Trouw van afgelopen dinsdag 9 maart heeft kunnen lezen, zijn wij als bestuur van de SSOR, Stichting Schuilplaats Orgelzolders Rotterdam, druk doende om de Orgelzolders open te kunnen houden en er een museale functie aan te kunnen geven. Helaas heeft de vorige eigenaar de PGRZ, Protestantse Gemeente Rotterdam Zuid de kerk op 31 december ....
lees meer »
 
Spaaractie 40-dagentijd: MercyShips Spaaractie 40-dagentijd: MercyShips
EENMAAL, ANDERMAAL, LAATSTE MAAL,  SPAREN VOOR MERCYSHIPS
U is de opbrengst van € 2.100,- van onze Paasspaaractie al bekend. Echter uit een telling bleek er nog eens € 268,- voor ons doel bestemd te zijn. Aansluitend heeft uw diaconie in haar laatste vergadering van 26 april besloten, uit eigen middelen, het bedrag op € 2.500,- af te ronden. Deze opbrengst zal worden gebruikt voor de operaties waar we kennis van namen via de beamer en voor wat er het meest dringend nodig is. Uw diaconie bedankt nogmaals voor de inzet van onze jeugd en andere gemeenteleden om er met elkaar zo iets moois van te maken en hoopt ook op u te mogen rekenen bij onze toekomstige acties om in eigen gelederen het diaconale werk inhoud te geven.

Uw College van diakenenWilt u meer informatie ? Kijk dan op www.mercyships.nl
 
Lief en Leed (privacy) Lief en Leed (privacy)
Ik zit met een dilemma, wij zijn als gemeente van Jezus Christus geroepen om er voor elkaar te zijn, om ‘lief en leed’ met elkaar te delen. Alleen dan moet u wel op de hoogte gebracht worden van wat er speelt bij mensen.
 

lees meer »
 
Tweewekelijkse bericht van uw kerkenraad Tweewekelijkse bericht van uw kerkenraad

Dinsdag 12 januari hebben wij gehoord van het kabinet dat de lockdown nog langer gaat duren en mogelijk zelfs verscherpt wordt. Voor ons als kerkenraad een reden om weer te starten met ‘Gemeente Ontmoetingen’ nu in de vorm van een 2-wekelijkse nieuwsbrief. De laatste wekelijkse nieuwsbrief was in juni 2020 geweest.


Klik op de knop Lees meer om naar de nieuwsbrieven te gaan.
lees meer »
 
Warm tijdens de kerkdienst! Warm tijdens de kerkdienst!
In deze coronatijd is de ventilatie in de kerk heel belangrijk. Daarom is het ventilatiesysteem van ons kerkgebouw nu duidelijk in kaart gebracht door het college van kerkrentmeesters samen met Joop Eijkenaar. Er zijn enkele aanpassingen aangebracht en daardoor is de ventilatie nu prima in orde.

Omdat het fris kan zijn in de kerk liggen er enkele fleecedekens die u kunt gebruiken tijdens de dienst. Na de dienst kunt u de fleecedeken over uw stoelleuning hangen. Het coronateam en de kosters zorgen ervoor dat u coronaproof de kerkdienst kunt bijwonen. Wij hopen dat het u geruststelt om de dienst bij wonen.

Namens de kerkenraad, Metha van der Net

 
Laten we blijven omzien naar elkaar Laten we blijven omzien naar elkaar
Nu we maar met maximaal 30 gemeenteleden bij elkaar kunnen komen, is het gemis van onderling contact groot. Wat zou het leuk zijn als wij elkaar eens zouden bellen, een kaartje zouden sturen, een kopje thee of koffie bij elkaar zouden drinken of iemand zouden uitnodigen om de kerkdienst bij elkaar thuis te kijken. God heeft ons tenslotte aan elkaar gegeven als gemeente en juist in deze tijd is het belangrijker dan ooit om te zien naar elkaar.

 
Kerkdienst bijwonen? Kerkdienst bijwonen?
Voor de diensten naar de kerk komen of toch maar weer online kijken?

Vanaf zondag 11 oktober mogen we nog maar met maximaal 30 mensen (ipv de eerdere 70) bij elkaar te komen, exclusief medewerkers.

Dit betekent :

  • Iedere week aanmelden.
  • Er is GEEN lijst met vaste aanmeldingen meer.
  • Aanmelden voor vrijdagavond 18.00 uur.
  • U krijgt bericht of u die zondag aanwezig kunt zijn .
  • Kunt u toch niet aanwezig zijn? Meldt u weer af!


De kerkrentmeesters hebben samen met de kosters een heel gebruiksplan opgesteld zodat u met een gerust hart naar de kerk kunt komen, maar u moet wel van te voren opgeven dat u komt!

Ook afmelden!
Graag wel, als u na uw aanmelding toch niet blijkt te kunnen komen, u even afmelden, dan kunnen andere gemeenteleden op uw plaats komen!

Voor aan/afmelden en regels klik op onderstaande knop

lees meer »
 
Telefonisch spreekuur Telefonisch spreekuur

Elke maandag!

Als jullie predikant wil ik ook graag met u in contact blijven, daarom houd ik elke maandag tot de Kerst elke week op maandag van 14.00-16.00 uur telefonisch spreekuur.

 
lees meer »
 
Collectes / kerkelijke bijdragen Collectes / kerkelijke bijdragen
Wij willen u vragen om juist in deze periode uw betrokkenheid met de kerk en de wereld tot uiting te brengen in uw gaven. U kunt, naast de collecte in de kerk in de daarvoor bestemde vazen, ook blijven bijdragen door uw gaven over te maken op onderstaande rekeningnummers. Het hoeven geen grote bedragen te zijn. Wij zijn u daarvoor zeer erkentelijk.
 
Rekeningnummers
   
Kerk

 
NL33 INGB 0000 2073 94
ten name van
Geref. kerk Zwijndrecht-Groote Lindt
   
Diaconie   

   
NL55 INGB 0000 1931 27
ten name van
Diaconie Geref. kerk Zwijndrecht-Groote Lindt


 
Vorming & Toerusting 2020/2021 Vorming & Toerusting 2020/2021

Extra mededeling: In verband met de maatregelen van het RIVM gaan de cursussen en lezingen van Vorming & Toerusting tot eind december niet door. In januari 2021 wordt de de situatie opnieuw bekeken.


Het programma 2020/2021 van de taakgroep 'Vorming en Toerusting' is beschikbaar!

Klik op het V&T logo om naar het programma te gaan op de 'Vorming en Toerusting' site.
 

Corona

In verband met de door de overheid getroffen maatregelen betreffende het besmettingsgevaar en de afstand van 1,5 m. zal een beperkt aantal mensen de avonden kunnen bijwonen. Mogelijk zullen er ook avonden niet doorgaan. Kijkt u vooraf op de website van Vorming & Toerusting of geef u van tevoren op.

Wij hopen dat wij u bij een of meer bijeenkomsten mogen ontmoeten.

De leden van de taakgroep 
 
Verslag Israëlreis Verslag Israëlreis


Dinsdag 11 juni 2019 vertrokken 25 predikanten naar Israël. Via onderstaande links kunt u het reisverslag te lezen. Het geheel is in drie delen opgesplitst:
Deel 1: De eerste dagen 
Deel 2: Jeruzalem
Deel 3: Slot

ds. Eric Matser
 
Archief berichten Corona tijd Archief berichten Corona tijd
Er verschenen in de tijd van Corona veel berichten. Om de site overzichtelijk te houden hebben we de meeste eerder geplaatste berichten zoals de nieuwsbrieven (gemeente ontmoetingen) uit die tijd op een archief pagina gezet. Via dat archief kunt u deze berichten dan eenvoudig op uw gemak (nog eens) lezen door te klikken op de link van het betreffende bericht.

Klik op de knop hieronder om het archief te openen.


 
lees meer »