Vacature predikant Vacature predikant
Als Develhof gemeente zijn wij:
 • Een warme gemeente van ca. 175 doop en 350 belijdende leden, die laagdrempelig, uitnodigend en communicatief wil zijn.
 • Geloven zien wij als een zoektocht.
 • Als gemeente willen wij er liefdevol voor elkaar zijn, een veilig thuis zijn voor een ieder die op onze weg komt.
 • Er is voor twee jaar voorzien in de ondersteuning van het pastoraat voor ouderen. ( 0,2 fte) Over eventuele extra ondersteuning voor het jongerenwerk wordt nog nagedacht. Ook hier is tijdelijk 0,2 fte voor beschikbaar.
 • De kerkdienst wordt ervaren als de kern van het gemeentezijn en dient als inspiratiebron.
 • Muziek speelt in onze diensten een belangrijke rol.
 • Ons kerkgebouw is modern en beschikt over prachtige bijzalen.

Wij vragen van u:
 • U op geloof aanspreekbaar bent en dat deze overtuiging herkenbaar is in de omgang met mensen.
 • Er te zijn voor de hele gemeente en de blik ook op de wijk te richten.
 • U met diversiteit in geloofsvisie en geloofsbeleving respectvol omgaat.
 • U oog heeft voor ontwikkelingen binnen de kerk en samenleving. Dat u deze samen met ons wil delen en onderzoeken.
 • U jongeren aanspreekt en met enige regelmaat informeel deel uitmaakt van hun bijeenkomsten, iets met hen te drinken.
 • Dat u een teamspeler bent die samenwerking, ook met de andere kerkelijke gemeenten, hoog in het vaandel heeft staan.

Voor uitgebreidere informatie verwijzen wij graag naar de documenten zoals die door de kerkenraad zijn vastgesteld.
 1. Profiel gemeente predikant de Develhof
 2. Gemeenteprofiel Gereformeerde Kerk de Develhof te Zwijndrecht
 3. Beleidsplan Gereformeerde Kerk Zwijndrecht Groote Lindt 2023-2026

U kunt hier per email op reageren via Albert Abee: abeeconsultancy@telfort.nl
 
terug