Pastoraat in De Develhof Pastoraat in De Develhof

Omzien naar elkaar is een belangrijk onderdeel van het pastoraat in onze gemeente. Dat wordt verwacht van alle leden van de kerk, maar is aanvullend nog georganiseerd in de wijkteams.

Het pastoraat wordt uitgevoerd door de pastoraal medewerkers en de wijkouderlingen. Pastoraal medewerkers brengen bezoeken aan hen die dat om wat voor reden ook nodig hebben. 

Vanuit het pastoraat worden ook de 'Groothuisbezoeken' georganiseerd, waarin gemeenteleden worden uitgenodigd elkaar te ontmoeten en van gedachte te wisselen over een steeds wisselend thema.

 

terug