Kerkelijk bureau Kerkelijk bureau

Het kerkelijk bureau is belast met de ledenadministratie van onze kerk. Het bureau wordt bemand door de heren P. de Bondt, H. Vogelesang  en H.G. de Kam.
U kunt elke dinsdagavond bij ons terecht in de Develhof van 19.30 - 20.15 uur voor zaken die van belang zijn voor de ledenadministratie.
Het bureau is eveneens telefonisch bereikbaar onder nr. 629 95 00 of per e-mail: kb-develhof@pkn-zwijndrecht.nl
 

 
Wijzigingen melden Wijzigingen melden

Om de ledenadministratie up-to-date te houden dienen de volgende regels in acht te worden genomen:
 

BIJ VERHUIZING
Niet alleen de familie en vrienden berichten, maar ook het kerkelijk bureau.
De burgerlijke gemeente geeft het bericht door aan de landelijke ledenadministratie en u wordt dan automatisch ingeschreven bij de kerk van uw nieuwe woonplaats. Als u voortijdig bericht stuurt kunt u aangeven of u eventueel lid wilt blijven van de gereformeerde Kerk Zwijndrecht-Groote Lindt.


BIJ EEN HUWELIJK
Het verzoek om inzegening van een huwelijk moet tenminste zes weken van tevoren ingediend worden bij de predikant en het kerkelijk bureau.
 

BIJ EEN GEBOORTE
Een geboortebericht moet aan de predikant en het kerkelijk bureau worden verzonden.
 

BIJ EEN DOOP
Een verzoek om de doop te laten bedienen moet worden gericht aan de predikant met een kopie aan het kerkelijk bureau vier weken voorafgaande aan de doop.
 

BIJ OVERLIJDEN
Een bericht van overlijden (rouwkaart) moet aan de predikant en het kerkelijk bureau worden gestuurd of afgegeven. Op verzoek van de nabestaanden kan een kopie van de rouwkaart voorzien van het logo van de Develhof via de postdienst bij de gemeenteleden worden bezorgd.
 

 
Postdienst Postdienst


De postdienst valt eveneens onder het kerkelijk bureau en bezorgt tevens 3 keer per jaar Ontmoetingen bij alle adressen. Dit gebeurt door vrijwilligers, vooral wat oudere gemeenteleden. Tijdens vakantie kan door afwezigheid van een aantal bezorgers problemen ontstaan.
Bezorgers zijn dan ook zeer welkom b.v. als reserve.
Het bezorgen per wijk kost hoogstens een half uur. U kunt zich aanmelden op het kerkelijk bureau.