Develhofsoos Develhofsoos

Gij, lui mens, kijk naar de mieren, zie haar wegen en wordt wijs. Een mier zag een grote graankorrel liggen, deze korrel wachtte op de regen, dan kon hij in de aarde wegzinken. Maar de mier nam de graankorrel mee en sjouwde deze naar het nest. Ineens begon de graankorrel te praten: “laat mij hier toch liggen, je zult zien dat ik je volgend jaar veel meer geef, misschien wel het honderdvoudige.”  De mier zei: “hoe kan dat nou?” De graankorrel antwoordde: “dat is mijn geheim.” Ze liet de korrel liggen en liep naar haar nest. Daar verbleef ze een paar dagen vanwege de regen. Op een zonnige dag liep de mier naar de plek waar ze de graankorrel had laten liggen, de korrel lag er niet meer.  “Dacht ik het niet,” zei ze bij zichzelf, “die korrel heeft me voor de gek gehouden.” Toen de mier bijna één jaar later nog eens op dezelfde plek ging kijken, lagen er tientallen graankorrels. “Dus toch!” riep de mier.  Zo vergelijkt Jezus Zijn dood met het geheim van de stervende graankorrel. De volgende soos is D.V. dinsdag 26 maart van 14.00-16.00 uur. U bent allen weer van harte welkom. Wilt u alvast noteren: dinsdag 23 april houden we onze paasmaaltijd. Tot slot wensen we de zieken herstel en kracht toe. Namens de leiding,

Ans van der Harst        

 
Develhofsoos Develhofsoos


Deze keer ging het over het Duitse stadje Hameln. Dit ligt in Nedersaksen en is bekend vanwege het verhaal over de rattenvanger. In Hameln weten ze precies waar het hemelrijk is.
Das Himmelreich? Als je ernaar vraagt wijzen ze de weg die je moet lopen, en warempel, je komt in een straat met leuke vakwerkhuizen. ‘Himmelreich’ staat er op het straatnaambordje. Het Hemelrijk. Aan de overkant van die straat is een ander bordje aan de gevel te zien, daar staat op Einfahrt freihalten! Inrit vrijhouden. Daar kan je best even bij stilstaan. Het hemelrijk….Inrit vrijhouden. In Jezus dagen werd die weg naar het rijk van God onbehoorlijk geblokkeerd. Door wie? Door goddelozen? Nee, door ‘vrome ’schriftgeleerden. Ze legden anderen lasten op die ze zelf niet eens konden dragen. Ze maakten het de mensen zo moeilijk mogelijk om tot het hemelrijk te komen. Maar dan komt Jezus. Hij doet de deur naar het hemelrijk wagenwijd open! ‘Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt, ik zal u rust geven!’ Jezus neemt voor ons dat loodzware kruis op zich en draagt het de wereld uit. Inrit vrijhouden. Weet u waar je ze de weg naar het hemelrijk kunnen vertellen? Overal waar de fluitmuziek van het evangelie te horen is. Laat niemand u wijsmaken dat de toegangsweg naar de hemel voor u is opgebroken. Wie op Jezus vertrouwt is nu al de hemelrijk. We hadden een fijne middag met elkaar.

Na een mooi lied van Joh. de Heer zijn we huiswaarts gegaan.

Ook zin om eens te komen? U bent van harte welkom,

Ans van der Harst