De strijktafel De strijktafel
Dinsdag 28 juni hebben wij voor de laatste keer ‘De Strijktafel’.

Nog even ter herinnering, wat doen ze die ochtenden? Tijdens ‘De Strijktafel’ komen wij op dinsdagmorgen bij elkaar om samen te praten over wat er op dat moment speelt. Dat kan een onderwerp zijn uit de actualiteit of iets wat één van de deelnemers heeft meegemaakt; een positieve of negatieve ervaring. Ook theologische onderwerpen kunnen langskomen, maar het blijft altijd luchtig en laagdrempelig. Tijdens deze bijeenkomsten geen bijbelstudies, maar delen wat er leeft onder elkaar.

U bent van harte welkom om (opnieuw) deel te nemen aan deze gesprekken en neem gerust bekenden mee. En…tijdens de koffiepauze (ca. 10.30 uur) wordt er altijd iets lekkers geserveerd. Wij verwelkomen u graag.

We beginnen om 10.00 uur en eindigen om 11.30 uur.

Ds. Eric Matser
 
Bent u iemand……of kent u iemand? Bent u iemand……of kent u iemand?
Bent u iemand die op zondag 4 september a.s. met ons, de Gereformeerde Kerk van Zwijndrecht-Groote Lindt, het 100- jarig bestaan van die kerk mee wil vieren? Of kent u iemand die diezelfde viering ook zou willen meemaken? Dat kan, we zien u graag komen en breng die ander ook op de hoogte.

Wat kunt u verwachten? We beginnen met een feestelijke viering, geleid door dominee Matser. Na de dienst is er gezamenlijk koffiedrinken. U hoeft dan nog niet terug naar huis. Daarna hebben we een lichte lunch en nog tot een uur of drie de tijd om elkaar te ontmoeten en herinneringen op te halen.

Wij zien u graag op zondag 4 september a.s. vanaf 09.00 uur in de Develhof aan de Laan van Nederhoven 21 in Zwijndrecht.

Om zicht te krijgen op het aantal mensen die we gaan ontvangen en die mee willen eten, willen we graag dat u zich hiervoor, liefst schriftelijk en voor 15 augustus a.s., aanmeldt. Opgave graag per e-mail aan het adres: werkgroep.2021@gmail.com
 
 
Breiclub Breiclub
Wij gaan breien voor minima en vluchtelingen. Wij zijn op zoek naar breisters of haaksters die op dinsdagmorgen om 9.30 – 11.00 uur mee willen doen in ‘t Klankbord aan de Klarinetsingel 3. Ook zijn wij op zoek naar wol en katoen, speciaal sokkenwol. Wij hopen u te mogen begroeten.

Willy Bakker-van Twist, tel. 06 16 55 99 12

 
 
'Open Burcht' 'Open Burcht'
De eerstvolgende ‘Open Burcht’ begint weer na de vakantie op dinsdag 6 september 2022

Willemien Branger
 

 

 
Wandelclub Develhof Wandelclub Develhof

Wij lopen nu al 4 jaar. Een groot succes. Mensen van alle kerken uit Zwijndrecht lopen regelmatig mee. We lopen een uur, ongeveer 5 kilometer. Regent het, dan gaat het wandelen niet door. Aanmelden hoeft niet. Start elke woensdag om 19.00 uur vanaf de Develhof.

Willy Bakker-van Twist
 
Hulp voor de kerktuin gevraagd... Hulp voor de kerktuin gevraagd...

Na onze eerste oproep in het kerkblad van 18 juli en op deze site (zie hieronder) is de telefoon van onze coördinator, Henk Kaijim helaas geen enkele keer overgegaan. Ca. 1,5 uur per week op maandagmorgen moet toch wel op te brengen zijn voor onze kerk? Lekker buiten. Beweging, een goed gesprek tijdens de koffie en dito gevoel na afloop, zullen uw deel zijn!
Bel Henk a.u.b op, tel. 612 02 44.

N.B. Onze leeftijden zijn bij de kerkrentmeesters bekend.
 

Eerdere oproep:
Het heeft u vast als bezoeker of voorbijganger al eens verbaasd en zich daarbij afgevraagd wie de ‘HOF’ van onze Develhof  zo goed verzorgt? Heggen strak gesnoeid, vuurdoornblokken mooi vierkant, onkruid binnen de acceptatiegrens, in bloei staande violen in de vakken bewaterd, waterloten uit de bloesembomen, de hortensia’s en lauriervakken aan de achterzijde gesnoeid en in de zomer, als deze hun fraaie bloemen tonen, van water te voorzien. In de herfst worden de bladeren zoveel mogelijk verzameld met heel wat gezamenlijke inspanning enz. Allemaal te doen zonder specifieke tuinopleiding.

Dit wordt sinds jaar en dag vanaf 2002 op vaste vrijwillige basis op maandagochtend v.a. 09.30 uur gedurende hooguit 2 uurtjes, verzorgd door een GROENGROEP. Een aantal van onze gemeenteleden zijn er al oud mee geworden en nu in ruste of helaas niet meer onder ons. Naast het ‘handen uit de mouwen’ hebben we aan de koffietafel interessante ontmoetingen, gesprekken, een lach en een traan.

Onze zorg van nu is echter dat de continuïteit van deze sociale groep onder druk staat. Kan de Groep blijven bestaan? De leeftijden van de blijvers lopen inmiddels al aardig naar die van de zeer sterken, belemmeringen dienen zich aan. Verheugend en verfrissend is wel dat het vrouwelijk element ook vertegenwoordigd is. Helaas moet er de laatste jaren altijd maar weer gesmeekt worden om iets in of voor de kerk te doen. Iedereen die benaderd wordt, heeft altijd wel zo zijn of haar reden klaar om niet in te haken.

Laat ons eens versteld staan als het u belieft? Het zal zeker bevallen. Dankbaar werk en het past in het bewegingsplan. Dank alvast voor elke navraag, aanmelding en toekomstige participatie.

Voor informatie / aanmelden:  Hendrik  Kaijim, tel. 612 02 44.

 
Vorming & Toerusting 2021/2022 Vorming & Toerusting 2021/2022

Met het vervallen van de Coronamaatregelen is ook 'Vorming en Toerusting' weer gestart. Zie de website van Vorming & Toerusting voor het programma.
 

Wij hopen dat wij u bij een of meer bijeenkomsten mogen ontmoeten.

De leden van de taakgroep