Kerkenraad Kerkenraad

Per 15 juni 2014 bestaat de Kerkenraad uit de volgende leden:

Naam

Ambt

Taak

ds. E.G. Matser

Predikant

 

 

 

mw. M (Metha) van der Net-Rozendaal

Diaken

Voorzitter Kerkenraad en Moderamen

F.A.A.S (Frans) Imandt

Ouderling

Scriba en lid Moderamen

J.G.H. (Joop) Eijkenaar

Ouderling

Voorzitter College van Kerkrentmeesters en lid Moderamen

 

 

 

R. (Rembert) Slotema

Ouderling

Pastoraat

D.J.(Jacomien)Verschoor-Viergever

Ouderling

Pastoraat

A.J. (Annelies) Bakker-van de Ven

Ouderling

Pastoraat

L. (Liselotte) den Heeten-Barzilay

Ouderling

Jeugd / Kindernevendienst

mw. C.H. (Corrie) Hekman-Opmeer

Ouderling

Pastoraat

 

 

 

R. (Ria) Bredius

Diaken

Voorzitter Diakonie en lid Moderamen

A.J. (Arrie) den Hoed

Diaken

Secretaris Diakonie

Aart van Joolingen

Diaken

Diakonie, webredactie

J. (Jos) v Noorloos

Diaken

Penningmeester Diakonie, Assessor en lid Moderamen

C (Ineke) van Bochove-v d Beukel

Diaken

Diakonie, Notulist Kerkenraad

 

 

 

C.M.T. (Cor) de Jong

 

Penningmeester college van kerkrentmeesters.

 

terug