Rond de Erediensten Rond de Erediensten


Zondag 19 maart gaat ds. Piet van Veldhuizen bij ons voor. Hij gaat met ons nadenken over Johannes 3 waarin staat ‘en gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de Zoon des mensen verhoogd worden’. 


Zondag 26 maart is mijn afscheidsdienst al. In die dienst hoop ik met u stil te staan bij het verhaal van de opwekking van Lazarus uit Johannes 11 en zal ik ook terugblikken op de ruim acht jaar dat ik als predikant verbonden was aan deze gemeente.
Let op de Zomertijd begint ook op deze dag!


Op Palmpasen, zondag 2 april gaat ds. CorBert de Rooij voor.

Op Goede Vrijdag, 7 april zal ik nog even terugkomen voor een viering samen met Anja.


Met Pasen, zondag 9 april gaat ds. Leo van der Eijk voor.
 

Ds. Eric Matser 


 


Online volgen

 
Klik hier voor de eerstvolgende online kerkdienst
Klik hier voor de eerdere online uitzendingen.


ds. Eric Matser 

 

 
Snelmenu Snelmenu
Om direct naar een item te gaan kunt u ook klikken op een van onderstaande links:        
 
In Oekraïne is nog steeds behoefte aan alles… In Oekraïne is nog steeds behoefte aan alles…

Eind december is er een overvolle aanhanger met kleding etc. naar Polen gebracht. Vandaar is het naar Oekraïne gegaan en daar verdeeld. Op 22 april gaat mijn nicht met haar gezin opnieuw naar Polen. Zij mogen weer een grote aanhanger van ‘Cluistra Aanhangers’ uit Veenendaal gebruiken. Het zou fijn 

als ook deze keer de aanhanger weer overvol aankomt. Op zaterdag 25 maart en 1 april kunt u bij mij tussen 13.00 en 17.00 uur spullen brengen die zij weer mee kunnen nemen. 

 

Waar is grote vraag naar? 

( ) Luiers voor man en vrouw, kind, dus incontinentiemateriaal
( ) Slaapzakken 
( ) Slaapmatten 
( ) Steriel verbandmateriaal
( ) Medicijnen met vertaling 
( ) Generatoren 
( ) Zomerkleding 
( ) Beddengoed 
( ) Sloffen / pantoffels 
( ) Kaarsen, ook gebruikte of stompjes
( ) Bestek 
( ) Herenschoenen 
( ) Pyama man 
( ) Laarzen man 
( ) Herensokken 
( ) Handdoeken en washandjes 
( ) Lappen stof 
( ) Rollators  

Bovenstaande foto is in december genomen onderweg naar Polen. Blikken worden gevuld met kaarsvet voor in bunkers. Geven licht en een beetje warmte. 

Henny de Bakker

 
Groot Huisbezoek 2023 Groot Huisbezoek 2023

Voorjaar 2023 

Samen met de Lindtse Hof  organiseren wij weer twee groothuisbezoeken met als onderwerp ‘Bidden aan tafel’. Hierbij sluiten we aan bij het jaarthema ‘aan tafel’ en leggen nu het accent op de gebeden. We willen samen met u nagaan over hoe baden wij vroeger aan tafel en hoe doen we dat nu? Wat is er veranderd? Hierover willen wij met elkaar in gesprek zijn.  

Waar en wanneer: de eerste bijeenkomst is dinsdagmiddag 7 maart. De tweede bijeenkomst op dinsdagavond 21 maart van 20.00-22.00 uur is in de Lindtse Kerk. Deze bijeenkomst zal worden begeleid door de beide predikanten, ds. Wim van der Schee en ds. Eric Matser. Wij zullen zorgen voor een huiselijke sfeer met koffie en koek en een drankje. Wij, als predikanten hopen velen van u te ontmoeten tijdens deze bijeenkomst. U komt toch ook? U kunt uw keuze digitaal bekend maken of  telefonisch opgeven bij: De secretaris van de Taakgroep Pastoraat:  mevrouw T. de Kievit-van Halm, email: tinedekievit@ziggo.nl of per telefoon: 610 34 19.  

Ds. Wim van der Schee en ds. Eric Matser 

 
Paasdoosjes 2023 Paasdoosjes 2023

Vanwege de grote armoede in Moldavië werken veel inwoners in het buitenland. Kinderen en ouderen blijven vaak alleen achter. Kerken willen er voor deze kinderen en ouderen zijn, maar hebben weinig geld en weinig actieve kerkleden. Via partnerorganisaties ondersteunt Kerk in Actie kerkelijke gemeenten met training, advies en financiën bij het opzetten van lokale diaconale initiatieven. Kinderen en jongeren worden getraind om eenzame en zieke ouderen te helpen. Andersom bieden ouderen de jongeren, die opgroeien zonder ouders, een plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen.

Dit jaar is de opbrengst van de paasdoosjes voor Moldavië. Geef voor dit land dat tussen wal en schip dreigt te vallen. Het gaat om mensen zoals u en ik.

Meer informatie op www.kerkinactie.nl/diaconaatmoldavie

Aart van Joolingen

 
40-Dagentijd in de Kindernevendienst 40-Dagentijd in de Kindernevendienst

VERANDER JE MEE?

De eerste zondag in de 40-dagentijd is op zondag 26 februari. Omdat veel gezinnen met kinderen dat weekend op vakantie zijn starten we op zondag 5 maart met ons jaarlijkse project.

Het thema van deze 40-dagentijd is: Verander je mee? Met de kinderen gaan we op weg naar het feest van Pasen. Er kan van alles gebeuren: vrolijke dingen, maar ook dingen waar je verdrietig, bang of boos van wordt. Op weg naar Pasen vieren we dat niet alles hoeft te blijven zoals het is. God maakt een nieuw begin en jij mag daarin meegaan. Verander je mee?

Van zondag 5 maart tot en met zondag 9 april zal er iedere week kindernevendienst zijn. We kijken uit naar een fijn paasproject met elkaar en hopen veel kinderen met hun ouders en opa’s en oma’s met hun kleinkinderen te mogen begroeten.

Eveline Roosendaal

 
40 dagen kalender 40 dagen kalender

In de veertigdagentijdkalender 2023 staan verschillende bijbelgedeelten rond het jaarthema ‘Aan tafel!’ centraal. Zo staan we stil bij Jezus’ laatste avondmaal en zijn opdracht om steeds opnieuw brood en wijn met elkaar te delen. Het zet ons stil bij zijn overvloedige liefde voor ons, maar ook bij de opdracht om te delen van wat we zelf ontvangen hebben. Deze 40 dagenkalender wordt a.s. zondag in de kerk uitgedeeld. Mocht u niet in de kerk kunnen komen, geef dat dan op aan Aart van Joolingen, tel. 06 18 19 26 57 of via mail: aartvanjoolingen@gmail.com

Aart van Joolingen

Ook is de 40 dagen kalender van de PKN te gebruiken (vanaf 26 februari) via de widget in de rechterbalk van dit scherm!

 
Voedselkastje Voedselkastje

Buiten de kerk komt er, in de loop van januari, een voedselkastje, dit is bedoeld voor mensen uit de wijk die moeilijk rond kunnen komen. Zij kunnen eruit halen wat nodig is.

Het kastje wordt gemaakt door de sociale werkplaats, en PAK AAN Zwijndrecht plaatst hem in januari.

Ruth Slotema, scriba

 
Buurtkastje  Buurtkastje 
Op veel plekken in ons land staan buurtkastjes, hierin staan spullen die zijn bestemd voor anderen. Ook als kerk staan we midden in een wijk. Als kerkenraad vragen we ons vaak af wat we voor de buurt kunnen betekenen. We denken o.a. aan een buurtkastje waar we als gemeente spullen inzetten voor de mensen in de wijk. We zoeken iemand die handig is en zo’n kastje kan maken, een praktisch karweitje waarmee je de buurt kunt helpen. Ben je handig met hout en wil je ons helpen, geef dat dan aan mij door. 

Rembert Slotema


 
 
Vorming & Toerusting 2022/2023 Vorming & Toerusting 2022/2023
Zie de website van Vorming & Toerusting voor het programma.
 

Wij hopen dat wij u bij een of meer bijeenkomsten mogen ontmoeten.

De leden van de taakgroep 
 
'Open Burcht' 'Open Burcht'
Iedere woensdagmorgen bent u allemaal weer van harte welkom in de Develhof voor een gezellig samenzijn met een kopje koffie en/of thee en een praatje.

We beginnen om 10.00 uur en eindigen om 12.00 uur. Tot ziens.


Met vriendelijke groet, Willemien Branger
 

 
Verkoop collectebonnen Verkoop collectebonnen
Tot en met 2020 waren contante giften fiscaal aftrekbaar. Deze giften moesten fiscaal worden onderbouwd. Dit kon bijvoorbeeld met een kwitantie die door het Kerkelijk Bureau werd afgegeven bij de contante verkoop van de collectebonnen. Vanaf 1 januari 2021 zijn contante giften niet meer aftrekbaar.

U kunt uw collectebonnen alleen nog ophalen bij het kerkelijk bureau door vooraf een betaling te doen op rekening nr. NL33 INGB 0000 2073 94 t.n.v. Geref. Kerk Zwijndrecht - Groote Lindt onder vermelding van “collectebonnen”. Het bedrag per velletje collectebonnen bedraagt € 25,-.
Informatie over Kerkelijk bureau (oa openingstijden) vind u hier

Jaap Bakker
Penningmeester
Geref. Kerk Zwijndrecht - Groote Lindt

 
Activiteitenruimte Activiteitenruimte
We zien uit naar de tijd waarin alle activiteiten weer mogen in de kerk. Als u voor een van de activiteiten een ruimte nodig hebt, dan vragen we u om dit door te geven aan onze koster André Bakker awbakker1954@gmail.com De koster heeft overzicht over de gebruikte ruimten. Zo voorkomen we met elkaar teleurstellingen.

Met vriendelijke groet,
Rembert Slotema, scriba

 
Beamercommissie Beamercommissie
Wie komt ons team versterken?

De beamercommissie kan nog hulp gebruiken. Het zou fijn zijn als een gemeentelid zich wil aanmelden, die met het Power-point programma bekend is.

Heeft u interesse, dan kunt u zich aanmelden per emailadres: beamer@develhof.nl.

Namens de beamercommissie,
Tine de Kievit

 
Inzage nieuwe plaatselijke regeling Inzage nieuwe plaatselijke regeling
Beste gemeenteleden,

De oude versie van de plaatselijke regeling is helemaal bijgewerkt. De nieuwe versie van 2021 is nu beschikbaar. 

Deze nieuwe plaatselijke regeling moet door de gemeente kunnen worden ingezien. Omdat het nogal een groot bestand is willen we het niet uitprinten. Wilt u deze nieuwe versie klik dan hier om het te downloaden. Vanwege de grootte is het wel ingepakt (zip bestand) wat u op uw computer zelf zult moeten uitpakken. U kunt het ook nog steeds opvragen bij de scriba via een mail naar scriba-develhof@pkn-zwijndrecht.nl

Met vriendelijke groet, namens de kerkenraad,

Rembert Slotema

 
Uitdraai preken Uitdraai preken
Omdat sommige gemeenteleden ondanks gehoorapparaten en andere hulpmiddelen de preek vaak niet meer goed kunnen volgen, heb ik besloten om in ieder geval als ik zelf voorga of mijn vrouw Anja, de preek uit te draaien en vóór de dienst mee te geven. We zullen ons niet altijd letterlijk aan de tekst houden, maar ik hoop dat met de mogelijkheid van meelezen de inhoud van de preek beter overkomt.

Ds. Eric Matser
 
de kerktuin... de kerktuin...

Na onze eerste oproep in het kerkblad van 18 juli en op deze site (zie LEES MEER) is de telefoon van onze coördinator, Henk Kaijim helaas geen enkele keer overgegaan. Ca. 1,5 uur per week op maandagmorgen moet toch wel op te brengen zijn voor onze kerk? Lekker buiten. Beweging, een goed gesprek tijdens de koffie en dito gevoel na afloop, zullen uw deel zijn!
Bel Henk a.u.b op, tel. 612 02 44.

N.B. Onze leeftijden zijn bij de kerkrentmeesters bekend.
 
 

 

lees meer »
 
Bericht van het College van Kerkrentmeesters Bericht van het College van Kerkrentmeesters
Lees hier het volledige bericht van het College van Kerkrentmeesters over ventilatie, arico, CV en lekkend dak.

Nieuwsbrief CvK Juni 2021
 
Lief en Leed (privacy) Lief en Leed (privacy)
Ik zit met een dilemma, wij zijn als gemeente van Jezus Christus geroepen om er voor elkaar te zijn, om ‘lief en leed’ met elkaar te delen. Alleen dan moet u wel op de hoogte gebracht worden van wat er speelt bij mensen.
 

lees meer »
 
Collectes / kerkelijke bijdragen Collectes / kerkelijke bijdragen
Wij willen u vragen om juist in deze periode uw betrokkenheid met de kerk en de wereld tot uiting te brengen in uw gaven. U kunt, naast de collecte in de kerk in de daarvoor bestemde vazen, ook blijven bijdragen door uw gaven over te maken op onderstaande rekeningnummers. Het hoeven geen grote bedragen te zijn. Wij zijn u daarvoor zeer erkentelijk.
 
Rekeningnummers
   
Kerk

 
NL33 INGB 0000 2073 94
ten name van
Geref. kerk Zwijndrecht-Groote Lindt
   
Diaconie   

   
NL55 INGB 0000 1931 27
ten name van
Diaconie Geref. kerk Zwijndrecht-Groote Lindt


 
Verslag Israëlreis Verslag Israëlreis


Dinsdag 11 juni 2019 vertrokken 25 predikanten naar Israël. Via onderstaande links kunt u het reisverslag te lezen. Het geheel is in drie delen opgesplitst:
Deel 1: De eerste dagen 
Deel 2: Jeruzalem
Deel 3: Slot

ds. Eric Matser