Rond de Erediensten Rond de Erediensten

Aanstaande zondag 4 december hoopt Anja Matser weer bij ons voor te gaan en zij gaat met ons nadenken over Ruth omdat ook zij genoemd wordt in het geslachtsregister van Jezus zoals opgetekend in Matteüs 1. 
Zondag 11 december staan wij stil bij Rachab, ook zij wordt genoemd in het geslachtsregister uit Matteüs 1: ‘Salmon verwekte Boaz bij Rachab’(vers 5). Dit sluit aan bij het thema ‘Levenslicht’. In deze dienst verleent het Laurens Kamerkoor haar muzikale medewerking.
Zondag 18 december hoopt ds. H. Faber van der Meulen weer bij ons voor te gaan en daarna is het alweer kerst, daarover in de komende kerkbodes meer.

.


Online volgen

 
Klik hier voor de eerstvolgende online kerkdienst
Klik hier voor de eerdere online uitzendingen.


ds. Eric Matser 

 
Snelmenu Snelmenu
Om direct naar een item te gaan kunt u ook klikken op een van onderstaande links:      
 
Levenslicht (Kindernevendienst) Levenslicht (Kindernevendienst)
In de weken van advent leven we samen met de kinderen van de kindernevendienst toe naar het kerstfeest. Gedurende deze periode is er dan ook iedere week kindernevendienst!

Het thema van het advent en kerst project is ‘Levenslicht’. We lezen verhalen over bijzondere vrouwen uit de Bijbel: Batséba, Ruth, Rachab, Tamar en Maria. In het evangelie van Matteüs worden zij genoemd als ‘voormoeders’ van Jezus. Het zijn vrouwen die een standbeeld verdienen, omdat zij ervoor zorgen dat de Messias het levenslicht kan zien. Levenslicht is een wonder dat God aan mensen geeft. In deze adventstijd maken we de verhalen van de vrouwen die daarbij een belangrijke rol spelen zichtbaar met standbeelden. Ook kijken we samen met de kinderen naar mensen die vandaag een standbeeld verdienen.

Een hele mooie en gezegende adventstijd gewenst! Namens de kindernevendienstleiding,
Liselotte den Heeten 
 
V&T: Vrouwen in de stamboom van Jezus V&T: Vrouwen in de stamboom van Jezus
 
     Plaats  Develhof, Laan van Nederhoven 21  
Datum  Woensdagavond 7 december  
Tijd  20.00-22.00 uur  
Spreker     Mw. dr. Willien van Wieringen, Bijbelwetenschapper  


Stambomen: ze geven aan wie je bent door te zeggen wie je voorouders zijn. Dat geldt ook voor Jezus, van wie de evangelisten Matteüs en Lucas stambomen geven, naar goed oudtestamentisch gebruik. In ons lezingenrooster komt deze stamboom slechts één maal per jaar voorbij en dan ook nog op een doordeweekse dag. Als we de Bijbel zelf ter hand nemen, slaan we deze op het eerste oog droge opsomming van namen al snel over. Deze bijeenkomst willen we er juist bij stilstaan: wie worden genoemd en wie niet? En vooral: wat doen de vrouwen Tamar, Rachab, Ruth en “de vrouw van Uria” in deze vooral door mannen gedomineerde lijst. Een vrouw die de hoer speelt. Een hoer. Een vreemdeling. Een vrouw van een ander. Een maagd. Het zijn vier voormoeders van Jezus en zijn moeder, die Matteüs noemt in de genealogie van Jezus. Op het eerste gezicht is het een wonderlijk gezelschap, en misschien ook niet wat je zou verwachten in de familie van een messias. Maar ze worden genoemd. In deze bijeenkomst gaan we samen op zoek naar de reden daarvan, waarbij we zullen wandelen in de bijbel van kaft tot kaft. Neemt u zelf een bijbel mee? Dat wandelt wel zo prettig!


 
 
Buurtkastje  Buurtkastje 
Op veel plekken in ons land staan buurtkastjes, hierin staan spullen die zijn bestemd voor anderen. Ook als kerk staan we midden in een wijk. Als kerkenraad vragen we ons vaak af wat we voor de buurt kunnen betekenen. We denken o.a. aan een buurtkastje waar we als gemeente spullen inzetten voor de mensen in de wijk. We zoeken iemand die handig is en zo’n kastje kan maken, een praktisch karweitje waarmee je de buurt kunt helpen. Ben je handig met hout en wil je ons helpen, geef dat dan aan mij door. 

Rembert Slotema


 
 
100-jarig bestaan 100-jarig bestaan
Op de website GereformeerdeKerken.info staat een artikel over de jubileumdienst in Develhof van 4 september 2022Klik hier om dit artikel te openen.

Ook kan de dienst nog teruggekeken worden via Kerkdienstgemist.nl

 
Historisch overzicht Historisch overzicht

De Gereformeerde Kerk te Zwijndrecht-Groote Lindt


Op de website GereformeerdeKerken.info staan 2 artikelen met een kort historisch overzicht betreffende De Gereformeerde Kerk te Zwijndrecht-Groote Lindt. Wilt u dit lezen, dan kunt u via onderstaande links de artikelen openen:

Deel 1
Deel 2

Van de schrijvers kregen we het vriendelijke verzoek of u eventuele onjuistheden aan hen door wilt geven zodat zij dit kunnen corrigeren.

 
Vorming & Toerusting 2022/2023 Vorming & Toerusting 2022/2023
Zie de website van Vorming & Toerusting voor het programma.
 

Wij hopen dat wij u bij een of meer bijeenkomsten mogen ontmoeten.

De leden van de taakgroep 
 
'Open Burcht' 'Open Burcht'
Iedere woensdagmorgen bent u allemaal weer van harte welkom in de Develhof voor een gezellig samenzijn met een kopje koffie en/of thee en een praatje.

We beginnen om 10.00 uur en eindigen om 12.00 uur. Tot ziens.


Met vriendelijke groet, Willemien Branger
 

 
Verkoop collectebonnen Verkoop collectebonnen
Tot en met 2020 waren contante giften fiscaal aftrekbaar. Deze giften moesten fiscaal worden onderbouwd. Dit kon bijvoorbeeld met een kwitantie die door het Kerkelijk Bureau werd afgegeven bij de contante verkoop van de collectebonnen. Vanaf 1 januari 2021 zijn contante giften niet meer aftrekbaar.

U kunt uw collectebonnen alleen nog ophalen bij het kerkelijk bureau door vooraf een betaling te doen op rekening nr. NL33 INGB 0000 2073 94 t.n.v. Geref. Kerk Zwijndrecht - Groote Lindt onder vermelding van “collectebonnen”. Het bedrag per velletje collectebonnen bedraagt € 25,-.
Informatie over Kerkelijk bureau (oa openingstijden) vind u hier

Jaap Bakker
Penningmeester
Geref. Kerk Zwijndrecht - Groote Lindt

 
Activiteitenruimte Activiteitenruimte
We zien uit naar de tijd waarin alle activiteiten weer mogen in de kerk. Als u voor een van de activiteiten een ruimte nodig hebt, dan vragen we u om dit door te geven aan onze koster André Bakker awbakker1954@gmail.com De koster heeft overzicht over de gebruikte ruimten. Zo voorkomen we met elkaar teleurstellingen.

Met vriendelijke groet,
Rembert Slotema, scriba

 
Beamercommissie Beamercommissie
Wie komt ons team versterken?

De beamercommissie kan nog hulp gebruiken. Het zou fijn zijn als een gemeentelid zich wil aanmelden, die met het Power-point programma bekend is.

Heeft u interesse, dan kunt u zich aanmelden per emailadres: beamer@develhof.nl.

Namens de beamercommissie,
Tine de Kievit

 
Inzage nieuwe plaatselijke regeling Inzage nieuwe plaatselijke regeling
Beste gemeenteleden,

De oude versie van de plaatselijke regeling is helemaal bijgewerkt. De nieuwe versie van 2021 is nu beschikbaar. 

Deze nieuwe plaatselijke regeling moet door de gemeente kunnen worden ingezien. Omdat het nogal een groot bestand is willen we het niet uitprinten. Wilt u deze nieuwe versie klik dan hier om het te downloaden. Vanwege de grootte is het wel ingepakt (zip bestand) wat u op uw computer zelf zult moeten uitpakken. U kunt het ook nog steeds opvragen bij de scriba via een mail naar scriba@develhof.nl

Met vriendelijke groet, namens de kerkenraad,

Rembert Slotema

 
Uitdraai preken Uitdraai preken
Omdat sommige gemeenteleden ondanks gehoorapparaten en andere hulpmiddelen de preek vaak niet meer goed kunnen volgen, heb ik besloten om in ieder geval als ik zelf voorga of mijn vrouw Anja, de preek uit te draaien en vóór de dienst mee te geven. We zullen ons niet altijd letterlijk aan de tekst houden, maar ik hoop dat met de mogelijkheid van meelezen de inhoud van de preek beter overkomt.

Ds. Eric Matser
 
De strijktafel De strijktafel
Vorige week dinsdag 25 oktober heeft Marieke van Ginkel de Strijktafel geleid en het was een goede bijeenkomst. Zelf moest ik die dag de uitvaart van de schoonmoeder van mijn broer leiden. In 2018 heb ik ook de afscheidsdienst van zijn schoonvader mogen leiden.

Onder deze naam ‘De Strijktafel’ komen wij op dinsdagmorgen bij elkaar om samen te praten over wat er op dat moment speelt. Dat kan een onderwerp zijn uit de actualiteit of iets wat één van de deelnemers heeft meegemaakt; een positieve of negatieve ervaring. Ook theologische onderwerpen kunnen langskomen, maar het blijft altijd luchtig en laagdrempelig. Tijdens deze bijeenkomsten geen bijbelstudies, maar delen wat er leeft onder elkaar.U bent van harte welkom om (weer) deel te nemen aan deze gesprekken en neem gerust bekenden mee.

En… tijdens de koffiepauze (ca. 10.30 uur) wordt er altijd iets lekkers geserveerd.

Wij verwelkomen u graag op dinsdag 8 november om 10.00 uur in de Develhof.

Ds. Eric Matser
 
de kerktuin... de kerktuin...

Na onze eerste oproep in het kerkblad van 18 juli en op deze site (zie LEES MEER) is de telefoon van onze coördinator, Henk Kaijim helaas geen enkele keer overgegaan. Ca. 1,5 uur per week op maandagmorgen moet toch wel op te brengen zijn voor onze kerk? Lekker buiten. Beweging, een goed gesprek tijdens de koffie en dito gevoel na afloop, zullen uw deel zijn!
Bel Henk a.u.b op, tel. 612 02 44.

N.B. Onze leeftijden zijn bij de kerkrentmeesters bekend.
 
 

 

lees meer »
 
Bericht van het College van Kerkrentmeesters Bericht van het College van Kerkrentmeesters
Lees hier het volledige bericht van het College van Kerkrentmeesters over ventilatie, arico, CV en lekkend dak.

Nieuwsbrief CvK Juni 2021
 
Lief en Leed (privacy) Lief en Leed (privacy)
Ik zit met een dilemma, wij zijn als gemeente van Jezus Christus geroepen om er voor elkaar te zijn, om ‘lief en leed’ met elkaar te delen. Alleen dan moet u wel op de hoogte gebracht worden van wat er speelt bij mensen.
 

lees meer »
 
Collectes / kerkelijke bijdragen Collectes / kerkelijke bijdragen
Wij willen u vragen om juist in deze periode uw betrokkenheid met de kerk en de wereld tot uiting te brengen in uw gaven. U kunt, naast de collecte in de kerk in de daarvoor bestemde vazen, ook blijven bijdragen door uw gaven over te maken op onderstaande rekeningnummers. Het hoeven geen grote bedragen te zijn. Wij zijn u daarvoor zeer erkentelijk.
 
Rekeningnummers
   
Kerk

 
NL33 INGB 0000 2073 94
ten name van
Geref. kerk Zwijndrecht-Groote Lindt
   
Diaconie   

   
NL55 INGB 0000 1931 27
ten name van
Diaconie Geref. kerk Zwijndrecht-Groote Lindt


 
Verslag Israëlreis Verslag Israëlreis


Dinsdag 11 juni 2019 vertrokken 25 predikanten naar Israël. Via onderstaande links kunt u het reisverslag te lezen. Het geheel is in drie delen opgesplitst:
Deel 1: De eerste dagen 
Deel 2: Jeruzalem
Deel 3: Slot

ds. Eric Matser