Rond de Erediensten Rond de Erediensten
Aanstaande zondag 30 juni gaat ds. E. Groeneveld bij ons voor.

Zondag 7 juli hoop ik zelf weer voor te gaan. Deze dienst krijgt als thema ‘op weg gestuurd’, naar aanleiding van Lucas 10. In deze dienst staan we ook stil bij Daan Roosendaal die na de zomer voor het eerst naar het Develsteincollege gaat.

Zondag 14 juli hoopt mijn vrouw, Anja Matser-Verhoeven, weer bij ons voor te gaan.

Ds. Eric Matser
 
Zomeropening Develhof 2019 Zomeropening Develhof 2019
Ook dit jaar organiseren we weer een zomeropening in de Develhof. Voor iedereen die verlegen zit om een praatje, een spelletje of een knutselactiviteit in de rustige vakantieperiode.
We starten op dinsdag 9 juli en we zijn acht dinsdagmiddagen open van 14.00-16.00 uur. U komt toch ook?

Klik hier voor het programma

Namens het pastoraat, Annelies Bakker, Jacomien Verschoor en Corrie Hekman
 
 
Vrijwilligers in het zonnetje Vrijwilligers in het zonnetje
De liturgiecommissie nodigt ieder jaar met Pinksteren een groep vrijwilligers uit. Dit jaar waren dat de postdienst en de kindernevendienst die in het zonnetje werden gezet. Zij werden bedankt voor hun werk in de kerk en kregen een attentie door middel van een mooie “umbrella” orchidee.

Het thema van de dienst: De adem van de Geest, die ons ook moet inspireren, kwam symbolisch uit een doos. De luchtballon die opsteeg was met helium gevuld en steeg op zoals ook de Geest opstijgt. De adem van de Geest, maar ook onze adem moeten wij gebruiken om ook onze medemens tot steun te zijn en elkaar te inspireren. Het was een feestelijke dienst. Ook de begeleiding van “Het Geklank des Konings” droeg daaraan bij.

Namens de liturgiecommissie, Griti de Bondt

 
 
Strijktafel éénmalig op dinsdag 25 juni Strijktafel éénmalig op dinsdag 25 juni
In verband met mijn studiereis en de geplande zomeropeningen vanaf dinsdag 9 juli komen de geplande strijktafelbijeenkomsten in juni en juli te vervallen.
In plaats daarvan komt er voor de zomeropeningen nog één Strijktafelbijeenkomst, en wel op dinsdag 25 juni.
Zoals gebruikelijk is iedereen welkom vanaf 09.30 uur in de Develhof. De bijeenkomst start om 10.00 uur en duurt tot 11.30 uur. Tussendoor is er pauze en wordt u getrakteerd op koffie en cake. Deze bijeenkomst zal in het teken staan van mijn studiereis naar Israël. Iedereen is welkom, ook als u voor de eerste keer naar de Strijktafel komt.

Met een hartelijke groet, ds. Eric Matser
 
 
Op de koffie bij de kerkenraad Op de koffie bij de kerkenraad

Iedere 1e zondag van de maand kunt u, direct na de dienst, onder het genot van een kopje koffie of thee in gesprek met enkele leden van de kerkenraad.

Wij ontvangen u graag in de ontmoetingsruimte aan tafel bij de kleine vergaderzaal.