Startdag 2019 Startdag 2019Het duurt nog even maar op 7 september 2019 is er weer een startdag met een leuk programma.

15:00 - Fietstour of Mini high tea
17:00 - Barbecue


U bent van harte uitgenodigd!

Aanmelden op de lijst in de kerk of mail naar

Meer details weten: Klik op de 'lees meer' knop hieronder 
 
Vacature functie administrateur Vacature functie administrateur
Na een zeer verdrietige situatie door het plotseling overlijden van onze zeer ervaren administrateur de heer Peter Rozendaal, zijn wij binnen het College van Kerkrentmeesters in overleg om een geschikte persoon te vinden die de functie van administrateur zou willen gaan vervullen. Gezien de voortgang in de administratieve werkzaamheden is het van belang om op korte termijn een geschikte persoon toe te voegen aan ons college. Graag vernemen wij van onze gemeenteleden wie de functie van administrateur zou willen gaan vervullen. Bij een positieve interesse kunt u zich aanmelden bij onze penningmeester Jaap Bakker of voorzitter Cees van Breugel.

College van Kerkrentmeesters
 
Uw predikant op vakantie Uw predikant op vakantie
Van vrijdag 9 augustus tot en met zaterdag 31 augustus zijn Anja en ik samen met Ezmir (onze kleinzoon) op vakantie.

Tijdens onze vakantie is onze voorzitter Metha van der Net-Rozendaal bereikbaar. Mocht u in deze periode een dominee nodig hebben kunt u haar contacten, zij heeft een overzicht van het vakantierooster van predikanten.

Ds. Eric Matser
 
Zomeropening Develhof 2019 Zomeropening Develhof 2019
Ook dit jaar organiseren we weer een zomeropening in de Develhof. Voor iedereen die verlegen zit om een praatje, een spelletje of een knutselactiviteit in de rustige vakantieperiode.
We starten op dinsdag 9 juli en we zijn acht dinsdagmiddagen open van 14.00-16.00 uur. U komt toch ook?

Klik hier voor het programma

Namens het pastoraat, Annelies Bakker, Jacomien Verschoor en Corrie Hekman
 
 
Kerkelijk bureau zomersluiting 2019 Kerkelijk bureau zomersluiting 2019
Het Kerkelijk Bureau is deze zomer gesloten van vrijdag 19 juli tot en met maandag 12 augustus.
 
Denk ook aan hen!

Denk ook aan hen!

In onze gemeente zijn er velen die door ouderdom of ziekte niet (meer) naar de erediensten kunnen komen, daardoor missen ze ook de contacten. Laten wij zorgen dat wij hen niet vergeten, in het bijzonder gedurende de vakantietijd waarin vele familieleden op vakantie zijn. Voor velen die noodgedwongen thuis moeten blijven is de vakantieperiode vaak een moeilijke tijd. Een kaartje of bezoekje doet wonderen.
 
 
Verslag Israëlreis 1

Deel 1: de eerste dagen
Verslag Israëlreis 1
 
Dinsdag 11 juni 2019 vertrokken 25 predikanten naar Israël. Klik op de knop hieronder om het reisverslag (deel 1) te lezen.

ds. Eric Matser
 
lees meer »
 
Verslag Israëlreis 2

Deel 2: Jeruzalem
Verslag Israëlreis 2
 
Dinsdag 11 juni 2019 vertrokken 25 predikanten naar Israël. Klik op de knop hieronder om het vervolg van het reisverslag (deel 2) te lezen.

ds. Eric Matser
 
lees meer »
 
Op de koffie bij de kerkenraad Op de koffie bij de kerkenraad

Iedere 1e zondag van de maand kunt u, direct na de dienst, onder het genot van een kopje koffie of thee in gesprek met enkele leden van de kerkenraad.

Wij ontvangen u graag in de ontmoetingsruimte aan tafel bij de kleine vergaderzaal.