Voorjaarsactie diaconie Voorjaarsactie diaconie

Als alles gegaan is zoals bedacht heeft u inmiddels of zult u op korte termijn tezamen met het nieuwe jaarboekje een brief ontvangen van uw college van diakenen met hierin het verzoek om een bijdrage aan onze jaarlijkse VOORJAARSACTIE. U geeft het college hiermee de ruimte om haar diaconale doelen in 2018 te realiseren in een tijd van teruglopende collecteopbrengsten en bezoekersaantallen. Brief gemist? Geen nood, ons Iban is NL 55 INGB 0000 1931 27/met a.u.b de vermelding: Voorjaarsactie. Wij zijn u als college en gemeente bij voorbaat zeer erkentelijk voor uw aandacht en steun.
Namens het College van diakenen, Piet Visser
 

 
Bouwstenen bijbelschool Bouwstenen bijbelschool

Bouwstenen Bijbel School
Vanaf woensdag 5 september gaan wij met vier predikanten uit Zwijndrecht een tweejarige cursus verzorgen onder de naam: Bouwstenen Bijbel School. Deze cursus is bedoeld voor mensen die hun geloof willen verdiepen.

 
Collecten 22 juli Collecten 22 juli

Collecten 22 juli
1e collecte Kerk
2e collecte Stichting schuldhulpmaatje Drechtsteden

 
Reis naar Polen Reis naar Polen

Ds Matser en zijn vrouw organiseren een reis naar Polen in oktober. Hier vindt u meer informatie. 

 
WELKOM WELKOM

Welkom op de website van onze gemeente.

Iedere zondag om half tien ben ook jij van harte welkom in onze kerk 'De Develhof'. Kijk bij Kerkdiensten voor de details. 

 
Gereformeerde Kerk Zwijndrecht-Groote Lindt Gereformeerde Kerk Zwijndrecht-Groote Lindt

Gereformeerde Kerk Zwijndrecht-Groote Lindt
De Develhof
Laan van Nederhoven 21
3334 BN Zwijndrecht
078 - 6299500
alle post sturen naar dit adres

Correspondentie via Scriba:
Dhr. R. Slotema

e-mail:

Voorzitter van de kerkenraad
Metha van der Net - Rozendaal

e-mail:

 

lees meer ยป