collecte collecte

Tweede collecte zondag 13 augustus 2017
Kerk in Actie - Zomerzending
Versterk geloven in Egypte!
Kinderen uit christelijke gezinnen in Egypte vinden het lastig om zich staande te houden in de islamitische omgeving waarin ze opgroeien. Daarom willen ze graag meer leren over de Bijbel en over het geloof. Die kennis helpt hen om steviger in hun schoenen te staan. De bijbelquiz van het Egyptisch Bijbelgenootschap, partner van Kerk in Actie, is dan ook een groot succes. Het Bijbelgenootschap organiseert de quiz al jaren via zondagscholen. Afgelopen jaar deden meer dan honderdduizend kinderen in de leeftijd van 9 tot 12 jaar mee aan de quiz. Zij bestudeerden het boek Handelingen en vulden de vragen in het quizboekje in. Achtduizend kinderen wonnen en ontvingen als beloning een prachtig geïllustreerd Nieuw Testament. Dit jaar wil het Bijbelgenootschap opnieuw zo’n competitie houden. Nu zullen ca. honderdvijftigduizend kinderen het bijbelboek Matteüs bestuderen. Opnieuw ontvangen winnaars een Nieuw Testament. Zondag 13 augustus is de collecteopbrengst bestemd voor o.a. het Egyptisch Bijbelgenootschap. Door uw gift kunnen meer kinderen op een speelse manier over de Bijbel leren. Want juist dan kan geloof groeien en onderdeel worden van het dagelijks leven. Geeft u ook iets extra’s? Uw gift maakt het verschil!
De diaconie beveelt deze collecte dan ook van harte bij u aan!
Namens het College van diakenen,
Jos van Noorloos

 
Voorkomen is beter dan schuldhulpverlening Voorkomen is beter dan schuldhulpverlening

Momenteel hebben ruim 800.000 huishoudens financiële problemen. Misschien wel uw buurman of een familielid. Schaamte of onmacht verhindert mensen erover te praten. www.eerstehulpbijschulden.nl helpt u de signalen te herkennen en hoe u kunt helpen. Dat is beslist niet door geld te geven. Maar goede tijdige hulp voorkomt escalatie van de problemen en een persoonlijk drama. Begin met de postcodecheck en u ziet direct hoe hoog het risico op schulden is in uw eigen buurt. www.eerstehulpbijschulden.nl is een website van SchuldHulpMaatje en financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 
Diakonie project: Noble House Nepal

Diakonie project: Noble House Nepal

Noble House Nepal is een Nederlandse stichting die kansarme kinderen in Nepal een toekomst wil bieden.

De diakonie van De Develhof steunt deze stichting.Wilt u meehelpen en bijdragen aan de toekomst van de meisjes? Of wilt u meer weten over dit project? Neemt u dan alstublieft contact op met onze diaconie. 

Klik op 'lees meer' hieronder voor meer informatie

lees meer »
 
Gegevens Bestuur Diaconie & Algemene informatie Gegevens Bestuur Diaconie & Algemene informatie

Bestuur college van Diakenen
Voorzitter:
mw. M.J. (Ria) Bredius-Witteloostuijn

Secretaris:
dhr. A. den Hoed, tel. 6101812
e-mail adres  

Penningmeester:
dhr. J. van Noorloos, tel. 6102268
bankrekening diaconie NL55INGB0000193127 t.n.v. diaconie Geref. Kerk Groote Lindt
 

lees meer »
 
Develhof steunt HIP

Develhof steunt HIP

Ook vanuit de Develhof werken we mee aan de hulp die stichting HIP organiseert. Kijk op www.stichtinghip.nl voor meer informatie. Binnen onze kerk is Joop Enter de contactpersoon voor HIP.