voedselbank voedselbank

Zondag 13 januari Develhof: Deurcollecte vakantierugtas jeugd voedselbank

De diaconie schreef in de laatste ONTMOETINGEN over onze plannen om met onze Zwijndrechtse PKN-kerken De Hoeksteen, Lindtse Kerk/Open Hof Gemeente, Bethelkerk en Oude Kerk een initiatief van Kerk in Actie uit te werken. Wij willen de jeugd (kinderen in armoede) uit gezinnen, die via de Voedselbank voorzien worden van een pakket, tegen de voorjaarsvakantie een vakantierugtas bezorgen met cadeautje(s) naar eigen keus voor een vastgesteld bedrag. Wij hopen met deze eigen keuze van hun cadeautje(s) dat zij zich dit tot op latere leeftijd zullen blijven herinneren.

De diaconie Develhof neemt in de leeftijdsgroep 12/13 jaar op zich om 20 van de totaal 100 vakantietasjes te vullen. Hiertoe deze deurcollecte die wij van harte bij u aanbevelen. Mocht u niet aanwezig kunnen zijn en toch deze actie willen ondersteunen, dan kunt u dit doen via het gironummer NL55INGB0000193127 van de diaconie, met vermelding RUGTAS!

Helpt u ons mee de vakantierugtas te vullen en onze gezamenlijke actie te doen slagen? Uiteraard houden wij u op de hoogte over het verloop van deze unieke actie.

Dank bij voorbaat voor uw medewerking.

College van diakenen

 
inzameling voedselbank inzameling voedselbank

Inzameling ten behoeve van de Voedselbank Zwijndrecht


De Voedselbank Zwijndrecht deelt elke week zo’n 130 voedselpakketten uit die verdeeld worden over ongeveer 100 gezinnen. Er is nagegaan dat er 350 personen, waarvan de helft een leeftijd heeft van onder de 18 jaar, van deze pakketten gebruik maken. Dit geeft aan hoe groot de behoefte is aan deze voedselpakketten. De basisinhoud van deze pakketten wordt samengesteld en gehaald uit het distributiecentrum in Rotterdam. Hoewel deze pakketten redelijk goed zijn samengesteld, met name op het gebied van verse producten, behoeven ze nog wel aanvulling voor wat betreft langhoudbare producten. Daarom probeert Voedselbank Zwijndrecht de pakketten wekelijks aan te vullen met producten uit de regio en via inzamelingen door de kerken.

De Develhof is gevraagd om in de maand september een inzamelingsactie te organiseren. In het verleden heeft u geweldig geholpen om de pakketten voor mensen, die van de Voedselbank gebruik maken, aan te vullen. Mogen wij ook dit jaar weer een beroep doen op uw vrijgevigheid om, ieder naar zijn of haar mogelijkheid, iets van uw bezit te delen met mensen die zonder uw hulp wel erg in het nauw dreigen te komen?

Dit jaar is door de Voedselbank gevraagd om houdbare producten voor het avondeten in te zamelen. Dat zijn artikelen zoals aardappelpuree, soep, rijst, macaroni, spaghetti, mix voor pasta en/of voor nasi en blikken of potten met groenten. Maar ook andere houdbare producten zijn van harte welkom evenals geldelijke bijdragen. Voor het inzamelen van producten en geldelijke bijdragen staat er in de hal van de Develhof een tafel gereed.

De inzameling gaat van start op zondag 9 september en op zondag 16 september wordt de actie beëindigd. Op beide zondagen kunt u voorafgaand aan de kerkdienst uw bijdrage in de hal van de Develhof deponeren. Maar ook in de tussenliggende week kunt u uw bijdrage in de Develhof afleveren en wel op:
  • Maandag 10 september van 09.00-11.00 uur en van 19.45-21.00 uur.
  • Dinsdag 11 september van 19.15-20.30 uur.
  • Woensdag 12 september van 19.30-20.30 uur.
  • Donderdag 13 september van 08.30-11.30 uur.

Bij voorbaat heel hartelijk bedankt voor uw medewerking en inzet.

Namens uw diaconie, Arrie den Hoed.

 
Voorkomen is beter dan schuldhulpverlening Voorkomen is beter dan schuldhulpverlening

Momenteel hebben ruim 800.000 huishoudens financiële problemen. Misschien wel uw buurman of een familielid. Schaamte of onmacht verhindert mensen erover te praten. www.eerstehulpbijschulden.nl helpt u de signalen te herkennen en hoe u kunt helpen. Dat is beslist niet door geld te geven. Maar goede tijdige hulp voorkomt escalatie van de problemen en een persoonlijk drama. Begin met de postcodecheck en u ziet direct hoe hoog het risico op schulden is in uw eigen buurt. www.eerstehulpbijschulden.nl is een website van SchuldHulpMaatje en financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 
Diakonie project: Noble House Nepal

Diakonie project: Noble House Nepal

Noble House Nepal is een Nederlandse stichting die kansarme kinderen in Nepal een toekomst wil bieden.

De diakonie van De Develhof steunt deze stichting.Wilt u meehelpen en bijdragen aan de toekomst van de meisjes? Of wilt u meer weten over dit project? Neemt u dan alstublieft contact op met onze diaconie. 

Klik op 'lees meer' hieronder voor meer informatie

lees meer »
 
Gegevens Bestuur Diaconie & Algemene informatie Gegevens Bestuur Diaconie & Algemene informatie

Bestuur college van Diakenen
Voorzitter:
mw. M.J. (Ria) Bredius-Witteloostuijn

Secretaris:
dhr. A. den Hoed, tel. 6101812
e-mail adres  

Penningmeester:
dhr. J. van Noorloos, tel. 6102268
bankrekening diaconie NL55INGB0000193127 t.n.v. diaconie Geref. Kerk Groote Lindt
 

lees meer »
 
Develhof steunt HIP Develhof steunt HIP


Ook vanuit de Develhof werken we mee aan de hulp die stichting HIP organiseert. Kijk op www.stichtinghip.nl voor meer informatie. Binnen onze kerk is Joop Enter de contactpersoon voor HIP.