schulden schulden

Uit de schulden
Steeds meer mensen hebben tijdelijk of blijvend schulden of geen overzicht in hun financiën. In Nederland heeft 32% van alle huishoudens te maken met een betalingsachterstand. Alleenstaande moeders zijn extra kwetsbaar. Als je er zelf niet meer uitkomt heb je iemand nodig die in je gelooft en je helpt. Iemand die zonder te oordelen met je aan de slag gaat om financieel orde op zaken te stellen. Om dat te bewerkstelligen heeft Kerk in Actie in 2011, samen met andere kerken en christelijke organisaties, het project SchuldHulpMaatje opgezet. Binnen dit project worden vrijwilligers tot ‘maatjes’ opgeleid om mensen met (beginnende) schulden te begeleiden en te coachen. Zo helpen zij mensen om hun financiën weer op orde te brengen. Inmiddels zijn er zo’n 1.500 maatjes. Jaarlijks worden zo’n 6.000 mensen persoonlijk begeleid. Daarnaast krijgen 15.000 mensen via internet hulp bij hun financiën. Ook is er de website ‘moneyfit.nl’ waar jongeren meer te weten kunnen komen over geldzaken en risico’s van schulden en waar ze ontdekken hoe ze schulden kunnen voorkomen of waar ze hulp kunnen krijgen. De collecteopbrengst wordt onder meer ingezet om nieuwe maatjes te trainen en hen op hun taak goed voor te bereiden. Met deze collecte steunt u het diaconale werk van Kerk in Actie zoals SchuldHulpMaatje in Nederland en in het bijzonder binnen de Drechtsteden. Van harte aanbevolen!
Namens de diaconie, A. den Hoed

 
Voorkomen is beter dan schuldhulpverlening Voorkomen is beter dan schuldhulpverlening

Momenteel hebben ruim 800.000 huishoudens financiële problemen. Misschien wel uw buurman of een familielid. Schaamte of onmacht verhindert mensen erover te praten. www.eerstehulpbijschulden.nl helpt u de signalen te herkennen en hoe u kunt helpen. Dat is beslist niet door geld te geven. Maar goede tijdige hulp voorkomt escalatie van de problemen en een persoonlijk drama. Begin met de postcodecheck en u ziet direct hoe hoog het risico op schulden is in uw eigen buurt. www.eerstehulpbijschulden.nl is een website van SchuldHulpMaatje en financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 
Diakonie project: Noble House Nepal

Diakonie project: Noble House Nepal

Noble House Nepal is een Nederlandse stichting die kansarme kinderen in Nepal een toekomst wil bieden.

De diakonie van De Develhof steunt deze stichting.Wilt u meehelpen en bijdragen aan de toekomst van de meisjes? Of wilt u meer weten over dit project? Neemt u dan alstublieft contact op met onze diaconie. 

Klik op 'lees meer' hieronder voor meer informatie

lees meer »
 
Gegevens Bestuur Diaconie & Algemene informatie Gegevens Bestuur Diaconie & Algemene informatie

Bestuur college van Diakenen
Voorzitter:
mw. M.J. (Ria) Bredius-Witteloostuijn

Secretaris:
dhr. A. den Hoed, tel. 6101812
e-mail adres  

Penningmeester:
dhr. J. van Noorloos, tel. 6102268
bankrekening diaconie NL55INGB0000193127 t.n.v. diaconie Geref. Kerk Groote Lindt
 

lees meer »
 
Develhof steunt HIP

Develhof steunt HIP

Ook vanuit de Develhof werken we mee aan de hulp die stichting HIP organiseert. Kijk op www.stichtinghip.nl voor meer informatie. Binnen onze kerk is Joop Enter de contactpersoon voor HIP.