Gegevens Bestuur Diaconie & Algemene informatie Gegevens Bestuur Diaconie & Algemene informatie

Taken van de diaconie

Het diaconaat omvat een viertal werkvelden:

1. het kerkelijk diaconaat.
2. het regionaal diaconaat.
3. het landelijk diaconaat.
4. het wereld diaconaat.

Elk van deze vier werkvelden hebben hun eigen, specifieke aandachtsgebieden.

Bij het kerkelijk diaconaat hebben we het over het diaconale werk binnen én voor onze eigen kerkelijke gemeente.
Hieronder vallen bijvoorbeeld:
- de soos, het ziekenbezoek en de bloemendienst;
- de kerkauto;
- de audioserver en de kerktelefoon;
- de kerstherberg.

Bij het regionaal diaconaat hebben we het over het diaconale werk in Zwijndrecht en de regio.
Hieronder vallen bijvoorbeeld:
- het WMO-platform kerken Zwijndrecht;
- de voedselbank Zwijndrecht;
- het diaconaal aandachtscentrum Dordrecht;
- de telefonische hulpdienst (Sensoor).
Bij het landelijk diaconaat moet u denken aan bijvoorbeeld het werk voor “Hulp In Praktijk” (H.I.P.).

En bij het wereld diaconaat tenslotte hebben we het over o.a. de zending en ontwikkelingssamenwerking.

 

terug