Schenken Schenken

Geven aan uw Kerk

Jaarlijks schenken van de kerkelijke bijdrage
Veel gemeenteleden reageren elk jaar in januari op de Actie Kerkbalans. Zij doen een toezegging voor een bijdrage voor het komend jaar en betalen deze toezegging  in de loop van het jaar.
Deze bijdrage, maar ook andere giften aan de kerk zoals collectebonnen, giften voor de actie Dankdag of het Muziekfonds zijn voor de belasting aftrekbaar zolang u deze, wanneer de belastingdienst daarom vraagt, met schriftelijke bewijzen (bijvoorbeeld een bankafschrift of kwitantie) kunt aantonen.
De PKN-kerken worden door de Belastingdienst aangemerkt als een zogenaamde Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat giften aan de Protestantse Kerk aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting voor zover ze meer bedragen dan 1 % (en minimaal 60 euro) en minder dan 10% van het belastbaar inkomen. Hoeveel het precies is, is afhankelijk van de hoogste belastingschaal waarin u valt voor de inkomstenbelasting.

Periodieke gift
Als u van plan bent om de komende jaren uw kerkelijke bijdrage te betalen aan onze gemeente, dan kan dat ook op een fiscaal vriendelijke manier. Als u de voorgenomen schenkingen voor de komende jaren in een overeenkomst vastlegt, kan de gift ieder jaar in zijn geheel (dus zonder aftrek van de drempel) in mindering komen op uw belastbaar inkomen. Afhankelijk van uw inkomen en het toegepaste belastingtarief kan het voordeel aantrekkelijk zijn.

Voor meer informatie over fiscaal vriendelijk schenken klikt u hier.
 
Nalaten dichtbij huis, dichtbij uw hart Nalaten dichtbij huis, dichtbij uw hart
Als kerkgemeenschap beleven we samen het geloof dat ons van generatie op generatie is overgedragen. Dat geloof vieren we in de kerk, waar we samen bidden, zingen en nadenken over het leven. Waar we belangrijke momenten als geboorte en huwelijk vieren en troost vinden bij ziekte of teleurstelling. Als kerk zijn we dienstbaar aan elkaar en aan onze lokale gemeenschap: we zien om naar zieken, naar ouderen en naar mensen in nood.

Het geloof dat ons is overgedragen, mogen wij op onze beurt weer doorgeven aan volgende generaties. Dat kan onder meer door de kerk op te nemen in uw testament. In een testament kunt u vastleggen dat u naast kinderen, familie of vrienden ook de kerk laat delen in wat u zelf mocht ontvangen. U draagt dan met uw nalatenschap bij aan een kerk die ook in de toekomst een levendige diaconale en missionaire gemeenschap kan zijn. Wat u nalaat krijgt zo een bestemming dichtbij huis en dichtbij uw hart.

In de lectuurstandaard in de hal van de kerk vindt u een folder die u nadere informatie geeft over dit onderwerp.

Wilt u meer weten over de mogelijkheid om na te laten aan onze kerk, neem dan contact op met Jaap Bakker, tel. 06 - 411 97 244 email: penningmeester-develhof@pkn-zwijndrecht.nl
 
ANBI gegevens ANBI gegevens
Via deze link kunt u de ANBI gegevens bekijken: http://www.develhof.nl/anbi