Leden van de kerkenraad Leden van de kerkenraad
Naam Functie Mailadres
 dhr. R Slotema  Preses / Lid moderamen  rembert.slotema@pkn-zwijndrecht.nl
 Vacant  Predikant / Assessor / Lid moderamen  
 Vacant  Scriba / Lid moderamen  scriba-develhof@pkn-zwijndrecht.nl
 dhr. J.Zeilmaker  Lid moderamen  jaap.zeilmaker@pkn-zwijndrecht.nl 
 dhr. A.J. Bakker-van der Ven  Ouderling  annelies.bakker@pkn-zwijndrecht.nl
 dhr. A.H. van Joolingen   Voorzitter diaconie / Lid moderamen  aart.van.joolingen@pkn-zwijndrecht.nl
 mevr. M.M. Opmeer-Bakker  Diaken/Penningmeester Diaconie/ZWO
tot 29-1-2023
 marijke.opmeer@pkn-zwijndrecht.nl
 dhr. W. Nugteren  Diaken - tot 29-1-2023  wout.nugteren@pkn-zwijndrecht.nl
 dhr. R. Mol  Diaken  ronald.mol@pkn-zwijndrecht.nl
 dhr. J.A. Bakker  Kerkrentmeester / Penningmeester  jaap.bakker@pkn-zwijndrecht.nl
 dhr. M. van Joolingen  Jeugdouderling  matthijs.van.joolingen@pkn-zwijndrecht.nl
 Vacant  Notulist  scriba-develhof@pkn-zwijndrecht.nl

 

 
terug