Vorming & Toerusting 2023/2024 Vorming & Toerusting 2023/2024
In de hal van de kerk vindt u de nieuwe boekjes van Vorming & Toerusting. We hebben geprobeerd een afwisselend programma samen te stellen. Er zijn avonden waarin de predikanten met u in gesprek gaan over het werk van de Geest. De filmserie ‘The chosen’ zal bekeken en besproken worden, er zijn avonden met muziek en zang, er is een lezing rondom ‘bijbel en klimaat’ en over Maria Magdalena in de kunst. We hopen vier avonden met een groepje mensen in gesprek te gaan over Etty Hillesum. Ook is er de mogelijkheid, als u daar behoefte aan heeft, om deel te nemen aan een rouw- en verliesgroep. Er zijn ook activiteiten die in de middag zijn, dit met name voor de ouderen.

De avonden worden in verschillende kerkgebouwen gehouden, een goede gelegenheid om ook eens over de drempel van een andere kerk te stappen en mensen uit andere kerken te ontmoeten.

Kijkt u eens in de boekjes voor verdere mogelijkheden en data. Zie ook de website van Vorming & Toerusting voor het programma.

Mist u een bepaald onderwerp, of heeft u juist heel andere ideeën voor gezamenlijke activiteiten, laat het ons weten. We zien u graag op een of meerdere avonden.

Met vriendelijke groet,
Cora Berghout
(coraberghout@hotmail.com)


 
terug