Verslag Israëlreis 1

Deel 1: de eerste dagen
Verslag Israëlreis 1
Dinsdag 11 juni
Wij vertrokken met 25 predikanten naar Israël. De eerste dag begonnen wij met een lecture/presentatie van dr. Faydra Shapiro van het Galilee Center for Jewish-Christian Relations. Zij is Joodse, groeide op in Canada en een genoegen om naar te luisteren. Ze vertelde ons over het onbegrip tussen Joden en Christenen. Daarna gingen we op weg naar het Meer van Galilea of Kinneret. Als eerste maakten we een stop in Migdal, waar Maria Magdalena vandaan kwam. De moderne kerk was prachtig met bijbelse mozaïeken. Vooral het mozaïek beneden van de bloedvloeiende vrouw die de zoon van Jezus kleed aanraakte is een indrukwekkend mozaïek. Van daaruit gingen we verder naar Tabgha (Heptagon) wat Zeven Bronnen betekent. We konden met onze voeten in het Meer van Galilea. Het water staat dit jaar wel heel hoog! Geweldig. Wij waren op het strand waar Jezus Petrus drie maal vroeg: ”Hebt gij Mij lief?” Die vraag komt ook vandaag nog naar ons toe of wij Hem liefhebben. Dat is het allerbelangrijkste, ook voor predikanten. Ook bezochten we de Berg der Zaligsprekingen. Boven hadden we een prachtig uitzicht. Langs de weg in de tuin lagen allemaal stenen met daarop de Zaligsprekingen uit Matt. 5. Vervolgens gingen we naar Kfar Nahum oftewel Capernaum de stad van Jezus. Jezus verhuisde van Nazareth naar Capernaum omdat de ligging goed en strategisch was aan een drukke weg waar veel handel was en waar Hij ook meer mensen kon bereiken. Nazareth was een klein, achterafdorpje. Bij het meer riep Hij ook de vissers om Hem te volgen.

Donderdag 13 juni
Die dag vertrokken we uit Kibboets Degania, waar we twee nachten hadden geslapen. Als eerste bezochten we de oude stad Zippori of Sephoris waar we de mozaïeken konden bewonderen, speciaal de “Mona Lisa” van Galilea. Niet geschilderd door Leonardo da Vinci, maar opgemaakt door vele kleine steentjes. Het is een onderdeel van een veel groter mozaïek. Het is goed mogelijk dat de ouders van Maria/Mirjam, de moeder van de Here Jezus, daarvandaan kwamen, Joachim en Anna. Het is ook goed mogelijk dat Jozef, de man van Maria en de aardse vader van Jezus daar werkte als aannemer/bouwvakker/timmerman. Dan is het dus ook aannemelijk dat Jezus wel met zijn vader meeging naar Zippori vanuit Nazareth. Alle belangrijke gebouwen waren in deze grote plaats. Daar woonden Joden en Romeinen. Er is een synagoge opgegraven. Er zitten er nog 18 onder de grond die nog moeten worden ontdekt. (We kunnen altijd teruggaan als archeologen). Ook zijn er mikwe’s gevonden, rituele baden van Joden.
We vervolgden onze weg via Afula naar Kibboets Merchavia, waar we hartelijk en gastvrij werden ontvangen. Daar worden voornamelijk nieuwe immigranten (oliem) opgevangen uit de Oekraïne en Rusland. De eerste zes maanden of een jaar leren ze vooral Ivriet. De taal is het allerbelangrijkste om later een baan te krijgen en goed te kunnen integreren. De mensen uit het communistische Rusland weten niets van het Jodendom en de feesten. Ze zijn een blanco bladzijde. We ontmoetten Arkadi, een alleenstaande vader uit de Oekraïne met drie kinderen. Hij was nog maar drie maanden in Israël. Het is in het begin heel zwaar, ook voor de kinderen. Na de lunch gingen we via de Jordaanvallei naar de (mogelijke) doopplaats van Jezus: “Qasr el Jahud”. Van de Jordaan gingen we op naar Jeruzalem. Wat wij daar beleefd hebben komt in het volgende deel van het verslag!

Deel 2: Jeruzalem
 
terug