Veel gestelde vragen (en antwoorden) Veel gestelde vragen (en antwoorden)
In het kader van het proces van samengaan heeft de stuurgroep een document opgesteld met veel gestelde vragen (en antwoorden). 

Download het document met veel gestelde vragen (en antwoorden) over de Vorming Protestantse Gemeente te Zwijndrecht.

terug