Uitleg Palmpasenstok Uitleg Palmpasenstok

 

  • Het kruis staat symbool voor het kruis waarop Jezus stierf (Goede Vrijdag).
  • Het buxustakje staat symbool voor de intocht in Jeruzalem (Palmzondag). Jezus werd met palmtakken bejubeld door de mensen.
  • De haan van brood staat voor het breken en verdelen door Jezus van het brood bij het Laatste Avondmaal (Witte Donderdag). De haan symboliseert de haan die kraaide, nadat Petrus drie keer had gezegd dat hij Jezus niet kende.
  • De twaalf eieren staan symbool voor nieuw leven (Paaszondag). Het aantal van twaalf stuks staat symbool voor de twaalf apostelen; de twaalf volgelingen die het dichtst bij Jezus stonden. Zo ook de twaalf pinda’s.
  • Het doosje rozijnen staat voor de dertig zilverlingen waarvoor Judas Jezus verried.
  • Tot slot de mandarijnen. Vlak voor de dood van Jezus aan het kruis, werden er nog sponzen aan zijn lippen gebracht door de soldaten. Deze waren gedrenkt in water en azijn. 

 

Rembert Slotema, voorzitter 

 

terug