Kerkelijke uitvaart Kerkelijke uitvaart

Aangaande de kosten van een kerkelijke uitvaart gelden enkele specifieke regels:

Als er sprake is van uitvaart van een gemeentelid van de Develhof, dan worden de kosten van de kerkzaal niet in rekening gebracht. Aan het gebruik van de kerkzaal inclusief ontmoetingsruimte is een maximum verbonden van 4 uur. Eventuele extra uren plus het gebruik van bijzalen worden in rekening gebracht conform de tarievenlijst van onze kerk. Ook de extra uren van de (hulp)kosters zullen dan in rekening worden gebracht.

Voor de uitvaartdienst van gemeenteleden waarbij onze (interim-)predikant (of bij afwezigheid diens plaatsvervanger) de voorganger is en inzet van een aan onze kerk verbonden organist, zullen geen extra kosten in rekening gebracht worden.

Indien u echter geen gebruik wenst te maken van de diensten van onze predikant of van een aan onze kerk verbonden organist, maar van een voorganger en/of organist van uw eigen keuze, dan worden de kosten daarvoor in rekening gebracht bij de begrafenisondernemer.

Voor niet-gemeenteleden kunt u de tarieven opvragen bij onze kerkmeester.

terug