De Strijktafel De Strijktafel

Woensdag 6 december hebben we met elkaar weer De Strijktafel. Even wennen dat we niet meer op de dinsdagochtend maar op de woensdagochtend bij elkaar komen. 

Omdat we nu elke eerste woensdagochtend van de maand bij elkaar komen valt dit samen met de ontmoetingen bij ‘Open Burcht’. Ik wil degenen die daar op woensdagochtend bij elkaar komen van harte uitnodigen om bij ons aan te sluiten. We beginnen om 10.00 uur en gaan met elkaar in gesprek, dat kan zijn over een onderwerp uit de actualiteit maar ook over iets wat een van de deelnemers inbrengt. Wees gerust, we gaan er met elkaar geen bijbelstudie van maken, het is de bedoeling dat we met elkaar in gesprek gaan. En, een fijne bijkomstigheid is dat er in de pauze niet alleen koffie of thee is maar dat er ook iets lekkers bij geserveerd wordt. 

Wij verwelkomen elkaar graag op de eerste woensdag van de maand om 10.00 uur in de Develhof. De eerstvolgende keer zal zijn op woensdag 6 december. In het nieuwe jaar beginnen we weer op woensdag 7 februari. Ik zie er naar uit om u te ontmoeten. 

Met een groet van vrede, Anja Matser  

  

terug