Collectes en kaartjes Collectes en kaartjes
Als er weinig mensen zijn in een dienst is het collecteren erg onoverzichtelijk voor de collectanten. Daarom staan er bij de uitgang tafels met de collectezakjes. Na de dienst kunt u uw geld in deze zakjes doen. De QR-codes zullen ook na de dienst op de beamer te zien zijn.

Soms liggen er op tafel adreskaartjes voor een zieke of voor iemand die een bemoediging kan gebruiken. Dit doen we uiteraard alleen met uw toestemming. Kerk zijn wil zeggen dat we zondags samenkomen in de kerkdienst om te luisteren naar Gods Woord en dat we na de dienst elkaar ontmoeten bij het koffiedrinken. Toezien op elkaar is ook een taak van heel de gemeente en niet alleen van de pastorale medewerkers. Soms doet een kaartje wonderen. 

 

terug