vakantietasjes vakantietasjes

Vakantierugtas
Kinderen in armoede 4-13 jaar

Op onze oproep om uw diaconie te steunen om de rugzakjes te kunnen vullen, werd door de aanwezigen in de Develhof, bezoekers van Kerkdienst Gemist en lezers van onze informatie in het kerkblad, fantastisch gereageerd! Op het moment van schrijven staat de teller op € 510,- Dezelfde stimulerende geluiden kwamen uit de met ons samenwerkende PKN-kerken de Hoeksteen, Oude Kerk, Bethelkerk en Lindtse Gemeente/ Open Hof Gemeente. Een goed perspectief om die 100 rugzakjes "inhoud" te geven.

Ook werden er nog allerlei leuke kleine bruikbare zaken aangeboden, die er ook goed in passen.

Heeft u ook nog iets dat naar uw idee in deze 100 rugzakjes goed zou kunnen passen, bel dan voor overleg a.u.b. 612 86 07 .
Mocht u alsnog een bijdrage willen verzorgen, dan kan dit op de rekening van onze diaconie NL55INGB0000193127 met vermelding RUGTAS.

Op vrijdag 22 februari, begin van de vakantie, worden de rugtasjes meegegeven. Een mooi staaltje van een gezegende brede en prettige samenwerking incl. bestuur en medewerkers van de Voedselbank, wordt hier jammer genoeg mee afgesloten. Nogmaals dank voor uw betrokkenheid!

College van diakenen

terug