Schenken Schenken

Geven aan uw Kerk

Jaarlijks schenken van de kerkelijke bijdrage
Veel gemeenteleden reageren elk jaar in januari op de Actie Kerkbalans. Zij doen een toezegging voor een bijdrage voor het komend jaar en betalen deze toezegging  in de loop van het jaar.
Deze bijdrage, maar ook andere giften aan de kerk zoals collectebonnen, giften voor de actie Dankdag of het Muziekfonds zijn voor de belasting aftrekbaar zolang u deze, wanneer de belastingdienst daarom vraagt, met schriftelijke bewijzen (bijvoorbeeld een bankafschrift of kwitantie) kunt aantonen.
De PKN-kerken worden door de Belastingdienst aangemerkt als een zogenaamde Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat giften aan de Protestantse Kerk aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting voor zover ze meer bedragen dan 1 % (en minimaal 60 euro) en minder dan 10% van het belastbaar inkomen. Hoeveel het precies is, is afhankelijk van de hoogste belastingschaal waarin u valt voor de inkomstenbelasting.

Periodieke gift
Als u van plan bent om de komende jaren uw kerkelijke bijdrage te betalen aan onze gemeente, dan kan dat ook op een fiscaal vriendelijke manier. Als u de voorgenomen schenkingen voor de komende jaren in een overeenkomst vastlegt, kan de gift ieder jaar in zijn geheel (dus zonder aftrek van de drempel) in mindering komen op uw belastbaar inkomen. Afhankelijk van uw inkomen en het toegepaste belastingtarief kan het voordeel aantrekkelijk zijn.

Voor meer informatie over fiscaal vriendelijk schenken klikt u hier.
terug