Rond de Erediensten Rond de Erediensten


Zondag 9 mei hoopt proponent Jan Willem van der Straten (alias: dominee Baardmans) bij ons voor te gaan. Hij is theoloog en geestelijk verzorger.
 Zondag 16 mei hopen we weer Heilig Avondmaal te mogen vieren met opnieuw hooguit dertig mensen in de kerk en de overige gemeenteleden thuis. De mensen in de kerk blijven op hun plaats zitten en de predikant loopt met de dienstdoende diaken langs om brood en wijn uit te reiken. Het brood is van te voren corona-proof klaargemaakt en ook de wijn wordt in kleine bekertjes uitgereikt. Op deze manier wordt het lopen in de kerk tot een minimum beperkt. Zij die thuis met ons verbonden zijn worden van harte uitgenodigd het Heilig Avondmaal ook mee te vieren door voor die tijd brood en wijn voor uzelf en degene die met u meevieren klaar te zetten. Misschien heeft het thuis Avondmaal vieren wel oudere papieren dan in de kerk. Immers in Handelingen 2 staat: ‘zij braken het brood bij elkaar thuis’. Op deze zondag na Hemelvaartsdag staan wij stil bij Johannes 17, het Hogepriesterlijk gebed dat Jezus uitsprak voor zijn lijden en sterven en voor zijn Hemelvaart. Wij zullen met name stilstaan bij de zinsnede ‘opdat zij allen één zijn’. Muzikale medewerking wordt verleend door Carla Bos (harp), Marijke Opmeer (sopraan) en Illa Lommers (orgel). Op deze zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren zullen we zowel terugkijken als vooruitkijken, ook wanneer dit betrekking heeft op het Heilig Avondmaal. Tevens is deze dienst ook een voorbereiding op het pinksterfeest dat wij hopen te vieren op zondag 23 mei.
 

Zondag 23 mei
  Pinksteren! Deze feestelijke dienst wordt muzikaal ingevuld door Debora de Borst (zang), Diana en Leanne Abspoel (hobo) en Jan Moelker (orgel). We zullen tijdens deze dienst stilstaan bij Genesis 11:1-9: De torenbouw van Babel wat verdeeldheid bracht als contrast met de uitstorting van de Heilige Geest wat maakte dat iedereen het evangelie in hun eigen moedertaal konden verstaan (Handelingen 2).
 
 

Kerkdienst nog steeds ook online

Maar ook al kunnen we weer naar de kerk, we zullen als Develhof op zondagmorgen ook de dienst gewoon blijven uitzenden. Deze uitzending start elke zondag-ochtend om 9:30. Dit zal rechtstreeks worden uitgezonden via de website ‘kerkdienstgemist.nl’, zie ook de link hier beneden. Daarna kunt dit via onze website op elk willekeurig moment terug kijken en -luisteren.

Klik hier voor de eerstvolgende online kerkdienst
 

Voorbeden

U kunt uw eventuele voorbeden opsturen naar mij (ds@develhof.nl) of naar een van de ouderlingen. 
 

Eerdere meditaties en diensten terugkijken?

Klik hier voor de eerdere online uitzendingen.

Klik op de pagina van kerkdienstgemist.nl op het plaatje van de dienst die u wilt zien en dan vervolgens op het groene cirkeltje met het witte driehoekje om het afspelen te starten.

Voor verdere informatie over hoe het mee- of terugkijken werkt kijkt u op de pagina Kerkdiensten > meekijken of terugkijken 


ds. Eric Matser 

terug