Profiel voor nieuw te beroepen predikant (m/v) Profiel voor nieuw te beroepen predikant (m/v)

De kerkenraad heeft, na de gemeente hierover gehoord te hebben, de profielkenmerken voor de vacature als volgt omschreven:

Algemeen
De profielschets van de te beroepen predikant is nauw verbonden aan het gemeenteprofiel en dient daarom in samenhang gelezen te worden. We zoeken een predikant die vanuit een communicatieve opstelling bezielend werkt in en vanuit de gemeente.

Onze verwachtingen ten aanzien van de nieuwe predikant geven we in een aantal typeringen weer:

Wie is de predikant: Persoon
De dominee van de Develhof is een prettige persoonlijkheid, die gemakkelijk omgaat met mensen, een eigentijdse uitstraling heeft en samenbindend en inspirerend is.
Hij is een bruggenbouwer die met visie en gevoel voor diversiteit weet om te gaan met gemeenteleden en vertegenwoordigers van andere kerken in Zwijndrecht.
Onze nieuwe predikant is van nature een teamplayer en gericht op het stimuleren van samenwerking.
Hij heeft een goede presentatie, die boeit en bindt.

Wat denkt de predikant: Visie
Wij verwachten dat onze predikant het geloof in Vader, Zoon en Geest met ons deelt, hierop aanspreekbaar is en dat deze overtuiging herkenbaar is in zijn omgang met mensen.
De predikant staat open voor nieuwe ontwikkelingen binnen theologie en kerk en wil samen met gemeenteleden op zoek gaan naar de waarde van deze ontwikkelingen binnen Zwijndrecht.

Wat kan de predikant: deskundigheden en ervaring
Onze nieuwe predikant is:

 • in staat mensen te enthousiasmeren en te stimuleren.
 • kan de relevantie van de Bijbelse boodschap ook verwoorden naar jongeren en niet direct kerkelijk betrokken gemeenteleden.
 • is in staat mensen samen te brengen in netwerken, deze te begeleiden en vervolgens op eigen benen verder te laten gaan.
 • kan muziek, kunst en literatuur een passende plaats geven in kerk en eredienst.
 • in staat de Bijbelse boodschap te verdiepen, en kan vanuit eigen kennis en ervaring de link leggen met de actualiteit van het leven van de gemeenteleden.
 • vanuit zijn eigen persoonlijkheid in staat met humor en toewijding de gemeenteleden boeien, binden en bezielen.
 • spiritueel en met spirit. Hij is makkelijk aanspreekbaar en helder in visie en opvatting, niet zozeer als de leider, maar als de motor die weet dat je een geloofsgemeenschap samen met anderen bent.

Wat doet de predikant: taken
Van de nieuwe predikant van de Develhof wordt verwacht dat hij beschikbaar is voor alle onderdelen van het ambt van predikant.
Daarbinnen hechten we op dit moment grote waarde aan:

 • het op een aansprekende wijze voorgaan in onze kerkdiensten, waarbij de binnen de gemeente aanwezige talenten worden benut;
 • het initiëren van en participeren in ontmoetingsactiviteiten van gemeenteleden; hij is daarbij herder en leraar naar de gemeente;
 • het leggen van contacten met groepen binnen onze gemeente die we op dit moment minder in zicht hebben ( jongeren, middengeneratie), zonder daarbij de oudere gemeenteleden uit het oog verliezen;
 • Pastoraat.

 

terug