ONTMOETINGEN ONTMOETINGEN

Met het blad Ontmoetingen worden alle gemeenteleden bereikt. Dit blad verschijnt 3 keer per jaar: rond Pasen, rond de startdag en rond de kerstdagen. De inhoud is meer gericht op intern nieuws van de Develhof zoals bijvoorbeeld verslagen van de gemeentevergadering en financiële cijfers. Naast een hoofdartikel van ds. Matser staat iedereen vrij om kopij in te leveren. Daarvoor wordt u via het kerkblad uitgenodigd.

klik hier om kopij voor Ontmoetingen aan te melden

terug