Kerstcollecte Kerstcollecte
Tweede collecte zondag 25 december
Kerk in Actie: Kinderen in de Knel
Geef liefde aan kinderen met een handicap in Pakistan!
Zondag 25 december vieren we de geboorte van Jezus. Jezus leerde ons dat ieder kind bijzonder is. Ook een kind met een verstandelijke beperking. In de kleine plattelandsdorpen in Pakistan weten ouders niet goed hoe ze met hun gehandicapte kind om moeten gaan. Ze verbergen hun kinderen. Ze schamen zich. Sommigen zien de handicap zelfs als een straf van God. De meeste mensen zijn erg arm. Voor kinderen met een verstandelijke beperking is bijna geen zorg beschikbaar. NOAD, partnerorganisatie van Kerk in Actie, steunt deze ouders en hun kinderen om hen een volwaardige plek in het gezin en de samenleving te geven. Ze geven de kinderen de juiste medische zorg en laten ouders zien hoe hun kinderen door liefde, zorg en aandacht zich beter ontwikkelen. Dankzij deze ondersteuning bloeien de kinderen weer op, ze lachen weer! Daarnaast leert NOAD de ouders op te komen voor de rechten van hun gehandicapte kind. Zo maakt Sunita van 9 jaar, dankzij de ondersteuning van NOAD voor het eerst echt deel uit van het gezin. Door de zorg, de liefde en de aandacht ontwikkelt Sunita zich veel beter. Ze doet kleine klusjes in huis en ook haar geheugen en spraakvermogen gaan vooruit.
De 2e collecte van zondag 25 december is bestemd voor ‘Kinderen in de Knel’. Met uw gift maakt u het mogelijk dat Pakistaanse kinderen met een handicap de broodnodige liefde, zorg en aandacht kunnen krijgen. Geef LIEFDE! U doet toch ook mee om er voor hen een groot feest van te maken?
De diaconie beveelt deze collecte dan ook van harte bij u aan!
Namens het College van diakenen,
terug