Kerst collecte Kerst collecte

Kerstavond, 25 december 2e collecte voor kerk in actie - Kinderen in de knel


Geef licht aan kinderen in de knel in Moldavië
Voor miljoenen kinderen op deze wereld is het elke dag donker. Ze moeten leven met oorlog, armoede of ziekte. Ook in Moldavië, het armste land van Europa. Veel mensen proberen werk te vinden in het buitenland en laten hun kinderen thuis achter. Kinderen in Moldavië zijn daarom vaak al op jonge leeftijd op zichzelf aangewezen en krijgen niet de zorg die ze zo hard nodig hebben. De organisatie Bethania komt op voor deze kinderen. In twee opvangcentra krijgen kinderen naschoolse opvang, huiswerkbegeleiding en een goede maaltijd. De meeste kinderen die naar het centrum komen hebben gedragsproblemen. Daarom biedt het centrum psychologische begeleiding en therapie. Bethania wil de kinderen een veilige plek bieden, even gewoon kind laten zijn en ervoor zorgen dat zij naar school blijven gaan en hun school succesvol kunnen afmaken. Op langere termijn betekent dit dat zij minder risico lopen om verslaafd te raken aan alcohol en drugs en minder kans lopen om het slachtoffer te worden van mensenhandel.

Helpt u mee om deze kinderen een lichtpuntje te bieden in hun donkere bestaan? Bij voorbaat hartelijk dank!

Uw diakenen
 
terug