kerkbalans 2017 kerkbalans 2017
Kerkbalans 2017
Voorlopig resultaat actie Kerkbalans 2017
Wij zijn verheugd u te kunnen melden dat het voorlopig toegezegde bedrag voor de actie Kerkbalans 2017 een bedrag van € 103.442,- heeft opgeleverd. Wij zijn hier blij en dankbaar voor. Dit bedrag is, gemeten op hetzelfde moment, wel iets lager in vergelijk met de toezeggingen van vorig jaar, maar er komen nog steeds formulieren binnen. Wij vertrouwen er dan ook op dat wij qua toezeggingen uit zullen komen op het bedrag van vorig jaar, circa € 108.000,-. Wat ons wel zorgen baart is dat wij van circa 200 gemeenteleden nog geen reactie hebben ontvangen. Ook dit jaar ontvangen wij weliswaar bedragen, zonder dat er toezeggingen zijn gedaan, maar om een duidelijk overzicht te krijgen willen wij u vragen zoveel mogelijk de formulieren te retourneren. Mocht u het toezeggingsformulier, om welke reden dan ook, nog niet hebben teruggestuurd, dan willen wij u vragen dit zo spoedig mogelijk te doen. Wij danken u voor uw medewerking.
College van kerkrentmeesters, Cor de Jong, penningmeester
terug