dinsdag 31 maart 2020

Lezing Hart voor Israël

Datum: 
 dinsdag 31 maart 2020
Tijdstip: 
 20:00  - 22:00
Locatie: 
 Bethelkerk
Prijs: 
 gratis, vrijwillige bijdrage

 
De interkerkelijke werkgroep ‘Hart voor Israël’ verzorgt een lezing met als titel: ‘De oudtestamentische landsbelofte in relatie tot het huidige Israël. Hier in het land dat onze vaderen beminden’.

In zijn memoires ‘Een verhaal van liefde en duisternis’ beschrijft de Israëlische schrijver Amos Oz het moment in 1947 waarop in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties werd gestemd over het voorstel om in het Britse mandaatgebied twee onafhankelijke staten te stichten: een Joodse en een Arabische. Amos Oz vertelt dat Joodse mensen na de stemming zongen: ‘Hier in het land dat onze vaderen beminden’.

Over het thema ‘land’ zoals dat in deze liedregel voorkomt, wordt op dinsdag 31 maart een Israëlbezinningsavond gehouden. Spreker is ds. Adri van der Wal uit Hoofddorp, reeds vele jaren actief op het terrein van Kerk & Israël. Hij zal in zijn referaat meerdere thema’s belichten: de oudtestamentische landbelofte, de verschillen in omvang van het grondgebied dat Israël in bijbelse tijden heeft bewoond, waarbij bedacht moet worden dat er geen afgebakende grenzen bestonden zoals wij die tegenwoordig kennen en ten derde, de variaties in theologische betekenis van het land in het Oude Testament. De Amerikaanse oudtestamenticus W. Brueggemann beschrijft het land als ‘plaats’, ‘geschenk’, ‘belofte’ en ‘uitdaging’.

Locatie: Bethelkerk, Rotterdamseweg 73,
Datum: dinsdag 31 maart.
Tijd: 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.
Toegang: gratis. Er wordt een collecte gehouden ter bestrijding van de kosten.

Met vriendelijke groeten, ds. Eric Matser
 
 

terug