dinsdag 8 oktober 2019

V&T: Habakuk

Datum: 
 dinsdag 8 oktober 2019
Tijdstip: 
 14:00  - 16:00
Locatie: 
 Bethelkerk

Plaats: Bethelkerk, Rotterdamseweg 73

Dinsdagmiddag 8 oktober

Tijd: 14.00 - 16.00 uur

Begeleiding: ds. Adri van der Wal (Hoofddorp)

 

De vraag naar het lijden in deze wereld blijft onverminderd actueel. Deze vraag staat ook centraal in het boek van de oudtestamentische profeet Habakuk, een van de “kleine profeten”, klein, omdat zijn boek maar drie hoofdstukken telt.

Deze tijdgenoot van Jeremia begint zijn boek met een reeks vragen over lijden en geweld. In zijn boek zoekt hij een antwoord op die vragen. Hij spaart God niet.

Hij opent in Hab. 2 een visioen van hoop dat het kwaad uiteindelijk niet het laatste woord zal blijken te hebben en dat God uittrekt tot redding van zijn volk. De gelovige moet in standvastigheid daarop vertrouwen.

In Hab. 3 bezingt hij de reddende God.

Aan het slot van zijn boek, in Hab. 3:17-19, zet Habakuk zichzelf neer als zo’n vasthoudende gelovige. Hij tekent dus zichzelf als illustratie van zijn verkondiging.

We volgen deze middag het betoog van de profeet in zijn boek en kijken ook naar de liederen uit het Liedboek-2013 die gedicht zijn op dit Bijbelboek: Lied 156 en 910:4.

terug