Veel gestelde vragen over giften Veel gestelde vragen over giften
  • Kan ik de overeenkomst tussentijds beëindigen?
U gaat de overeenkomst aan voor een periode van minimaal vijf jaar, of voor onbepaalde tijd. Wanneer u of uw partner overlijdt, eindigt de overeenkomst. Verder hoeft u de verplichting tot betaling niet meer na te komen bij onvrijwillige werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, persoonlijk faillissement of als u door omstandigheden in de regeling schuldsanering terecht bent gekomen. Het is wel van belang dat u dit meldt bij de penningmeester, zeker als u de periodieke gift betaalt via automatische incasso.
  • Mag ik betalingen die ik heb gedaan voordat ik de overeenkomst heb ondertekend, meerekenen  als periodieke gift in hetzelfde kalenderjaar?
Nee, dat mag niet. Het overeengekomen jaarbedrag moet na het tekenen van de overeenkomst worden voldaan.
  • Kan ik mijn giften aan de diaconie en gemeente in één overeenkomst regelen?
Nee, dat kan niet. In de Protestantse Kerk in Nederland zijn bevoegdheden en geldstromen van de gemeente en diaconie gescheiden. U kunt voor de diaconie en de gemeente wel een aparte overeenkomst aangaan.
  • Kan ik de overeenkomst periodieke gift tussentijds wijzigen bij verhuizing naar een andere gemeente?
Nee, dat kan niet. U gaat de overeenkomst specifiek aan met de Geref. Kerk Zwijndrecht - Groote Lindt.
  • Wat moet ik doen nadat ik de overeenkomst ondertekend heb terug ontvangen?
U moet de overeenkomst goed bewaren. De belastingdienst kan hierom vragen. Vervolgens maakt u de jaarlijkse bedragen over. Dat mag ook in (maandelijkse) termijnen. Om het u gemakkelijk te maken, adviseren wij u ons te machtigen voor een automatische incasso. Dit kunt u op de overeenkomst aangeven.
  • Kan ik alleen kerkelijke bijdrage opnemen in het bedrag?
Nee, u kunt alle betalingen aan de kerk opnemen in het bedrag. Dus niet alleen kerkelijke bijdrage maar ook het bedrag aan collectebonnen, Actie Dankdag, Muziekfonds etc. U dient alleen zelf in de gaten te houden dat u die bedragen ook daadwerkelijk elk jaar aan de kerk betaalt. Alleen uw bijdrage voor de Actie Kerkbalans kan via automatische incasso.
terug