woensdag 16 november 2016

Gemeenteavond

Datum: 
 woensdag 16 november 2016
Tijdstip: 
 19.30  - 22.00

Gemeenteavond WOENSDAG 16 november
De kerkenraad nodigt u van harte uit voor de gemeenteavond die gehouden zal worden op DV woensdag 16 november a.s. om 20.00 uur in de Develhof. U bent welkom vanaf 19.30 uur en de koffie staat dan voor u klaar. De begrotingen van kerk, diaconie en ZWO voor het jaar 2017 liggen in de hal ter inzage. Na de opening van de vergadering zal het College van kerkrentmeesters een toelichting geven op de begroting voor het jaar 2017. De diaconie zal hierna een toelichting geven op haar begroting en de begroting van ZWO. Natuurlijk komt ook de actuele (financiële) stand van zaken van onze gemeente aan de orde. Na de pauze zal het beleidsplan van de kerkenraad 2017-2021 aan u worden gepresenteerd alsmede het financiële perspectief voor de jaren daarna. Daarbij is er voor u gelegenheid om vragen te stellen of adviezen te geven.
Het concept beleidsplan is op papier verkrijgbaar bij de koster in de kerk, zodat u hier alvast kennis van kunt nemen. Na afloop van deze vergadering zullen we de avond afsluiten met een hapje en een drankje. Alle reden dus om naar de gemeenteavond van woensdag 16 november te komen. U bent van harte uitgenodigd. Graag tot ziens op woensdag 16 november a.s. Wij rekenen op uw komst.
Metha van der Net, voorzitter kerkenraad

terug