Gegevens Bestuur Diaconie & Algemene informatie Gegevens Bestuur Diaconie & Algemene informatie

Taken van de diaconie

Het diaconaat omvat een viertal werkvelden:

1. Kerkelijk diaconaat.
2. Plaatselijk diaconaat.
3. Regionaal diaconaat.
4. Landelijk diaconaat.
5. Wereld diaconaat.

Elk van deze vijf werkvelden hebben hun eigen, specifieke aandachtsgebieden.
 

1. Kerkelijk diaconaat.

Bij het kerkelijk diaconaat hebben we het over het diaconale werk binnen én voor onze eigen kerkelijke gemeente.
Hieronder vallen bijvoorbeeld:

 • de soos, het ziekenbezoek en de bloemendienst;
 • de kerkauto;
 • de audioserver en de kerktelefoon;
 • de kerstherberg.
 

2. Plaatselijk diaconaat.

Bij het plaatselijk diaconaat hebben we het over
 • Voedsel- en Kledingbank
 • Stichting Graag Gedaan
 • Stichting Jong Zwijndrecht
 • HIP van A tot Z
 • Hospice de Cirkel
 

3. Regionaal diaconaat.

Bij het regionaal diaconaat hebben we het over het diaconale werk in Zwijndrecht en de regio.
Hieronder vallen bijvoorbeeld:
 • Stichting Schuld Hulp Maatje
 • Diaconaal Aandachtscentrum Dordrecht
 • De Hoop Dordrecht
 

4. Landelijk diaconaat.

Bij het landelijk diaconaat moet u denken aan
 • Stichting Jeugddorp de Glind/Rudolphstichting
 • Stichting Nederlandse Zeemanscentrale
 • Het Vakantiebureau
 • Stichting Vrienden van de Kerk van Parijs
 

5. Wereld diaconaat.

En bij het wereld diaconaat tenslotte hebben we het over o.a. de zending en ontwikkelingssamenwerking.

 

terug