Een periodieke gift is extra voordelig Een periodieke gift is extra voordelig
Als u van plan bent om verschillende jaren achtereen bij te dragen aan de Aktie Kerkbalans – dus een vaste bijdrage te geven aan de kerk – dan kunnen de belastingregels nog meer in uw voordeel werken. En in dat van de kerk, want u kunt ook (een deel van) het fiscale voordeel aan de kerk doen toekomen door een hogere bijdrage toe te zeggen.

Termijnen
Als u namelijk ten minste vijf jaar achtereen, behoudens de onzekere gebeurtenis van een overlijden, een kerkelijke bijdrage geeft en deze als schenkingen laat vastleggen in een overeenkomst, dan zijn de schenkingen volledig aftrekbaar. Er geldt dan geen drempel van 1% van uw inkomen en geen maximum van 10% van uw verzamelinkomen. De fiscus spreekt in het geval van periodieke schenkingen van ‘giften in de vorm van termijnen van lijfrenten’.
Met de ‘Overeenkomst periodieke gift’ verplicht u zich elk jaar hetzelfde bedrag aan de Geref. Kerk Zwijndrecht - Groote Lindt te betalen. De eventuele termijnen en betaalmaanden geeft u aan op het formulier voor de periodieke gift.

Geen notaris meer nodig
Sinds januari 2014 is er geen tussenkomst van een notaris meer nodig voor een periodieke schenking. Dit maakt het aangaan van een overeenkomst voor een periodieke gift eenvoudig.
 • Voor het vastleggen van een periodieke gift volstaat een formulier dat u hier kunt downloaden (hier is ook een stukje toelichting toegevoegd).
 • Tevens is er informatie te vinden op de site van de PKN.
 • De PKN-folder over periodieke schenkingen vindt u hier.
 • Met de schenkcalculator kunt u uitrekenen wat voorgaande voor u betekent. De schenkcalculator vindt u hier.
Hoe werkt het?
 1. U vult uw gegevens in op beide exemplaren van het formulier de ‘Overeenkomst periodieke gift’.
 2. U (en uw partner) ondertekent (/en) beide exemplaren.
 3. U stuurt beide exemplaren aan het Kerkelijk Bureau / Laan van Nederhoven 21, 3334 BN Zwijndrecht.
 4. Wij vullen vervolgens ons deel van de gegevens in op het formulier en ondertekenen beide exemplaren.
 5. U ontvangt het Exemplaar voor Schenker van ons terug.
 6. Het is van belang dat u uw exemplaar goed bewaart, omdat de Belastingdienst u kan vragen deze te overleggen.
 7. U betaalt de periodieke gift conform de overeenkomst.
Wilt u meer weten
Wilt u meer weten over fiscaal vriendelijk schenken aan onze kerk, neem dan contact op met Jaap Bakker, tel. 06 – 411 97 244, e-mail penningmeester-develhof@pkn-zwijndrecht.nl

Veel gestelde vragen
Klik hier om veelgestelde vragen te raadplegen.
 
Downloads
 
Download formulier Dowload PKN folder
 
terug