deurcollecte bootvluchtelingen deurcollecte bootvluchtelingen
Deurcollecte voor zondag 19 februari 2017

Steun Stichting Bootvluchteling!

Van de Stichting Bootvluchteling ontvingen wij de noodkreet om op korte termijn een noodcollecte te houden voor de medische hulp die Stichting Bootvluchteling geeft in het vluchtelingenkamp Moria. In dit kamp op Lesbos wonen zo’n 7000 vluchtelingen. De gevolgen van de recentelijk gevallen sneeuw zijn duidelijk zichtbaar. Het overvolle vluchtelingenkamp is veranderd in een grote modderpoel. Vluchtelingen slapen in natte ondergelopen tenten, mensen zijn koud en nat. Hulp is heel hard nodig. Zeker nu ook nog enkele aardbevingen Lesbos hebben getroffen.
De medische hulpverleners van Stichting Bootvluchteling draaien vanwege het winterweer volle diensten. Dagelijks behandelen zij meer dan 80 zieke patiënten in kamp Moria. De medicatievoorraad, waaronder antibiotica en paracetamol, gaat er zodoende snel doorheen.
Toch willen wij de vluchtelingen in kamp Moria graag blijven helpen.
Als Develhof gemeente willen wij graag gehoor geven aan de oproep, door een extra collecte in te plannen om de aanschaf van extra medicijnen mogelijk te maken.
Daarom heeft het moderamen besloten om zondag 19 februari a.s., ná de eredienst, bij de uitgangen een deurcollecte te houden. Uw gift kan ook hier het verschil maken!
De diaconie beveelt deze collecte daarom van harte bij u aan!

Het college van Diakenen,
Jos van Noorloos
terug