Kerkenraad Kerkenraad

Per 15 juni 2014 bestaat de Kerkenraad uit de volgende leden:

Naam

Ambt

Taak

ds. E.G. Matser

Predikant

 

 

 

mw. M (Metha) van der Net-Rozendaal

Diaken

Voorzitter Kerkenraad en Moderamen

R. Slotema

Ouderling

Scriba en lid Moderamen

C  van Breugel

Ouderling

Voorzitter College van Kerkrentmeesters en lid Moderamen

 

 

 

R. (Rembert) Slotema

Ouderling

Pastoraat

D.J.(Jacomien)Verschoor-Viergever

Ouderling

Pastoraat

A.J. (Annelies) Bakker-van de Ven

Ouderling

Pastoraat

Christel de Bondt _Peters

Jeugdouderling

Jeugd / Kindernevendienst

Rianne Imandt-de Jong Jeugdouderling Jeugd

mw. C.H. (Corrie) Hekman-Opmeer

Ouderling

Pastoraat

 

 

 

R. (Ria) Bredius

Diaken

Voorzitter Diakonie en lid Moderamen

A.J. (Arrie) den Hoed

Diaken

Secretaris Diakonie

A.H. (Aart) van Joolingen

Diaken

Diakonie, webredactie

J. (Jos) v Noorloos

Diaken

Penningmeester Diakonie, Assessor en lid Moderamen

C (Ineke) van Bochove-v d Beukel

Diaken

Diakonie, Notulist Kerkenraad

 

 

 

C.M.T. (Cor) de Jong

 

Penningmeester college van kerkrentmeesters.

 

terug