Vergaderrooster 2014 Vergaderrooster 2014

V e r g a d e r r o o s t e r    2 0 1 4.

Maand

               Bijzonderheden

Moderamen

Kerkenraad

College van Kerkrentmeesters

College van Diakenen

Classis Dordrecht

Taakgroep Pastoraat

 

 

Woensdag

Maandag

Woensdag

Dinsdag

Donderdag

Dinsdag/Woensdag

19.30 u.

20.00 u.

 

 

 

19.30 u

Januari

 

   08-01-14

   27-01-14

22-1-2014

14-1-2014

 

21-1-2014

Februari

Vrijwilligersavond 

vr 28-2-2014

   19-02-14

 

26-2-2014

11-2-2014

27-2-2014

 

Maart

 

 

  

26-3-2014

4-3-2014

 

19-3-2014

April

‘t Struweel zaterdag

za 12-4-2014

   09-04-14

   28-04-14

23-4-2014

8-4-2014

 

 

Behandeling jaarrekening 2013

Kerkenraad

 

 

 

 

 

 

Mei

Gemeenteavond 

wo 21-05-2014

   14-05-14

 

28-5-2014

13-5-2014

15-5-2014

20-5-2014

Juni

 

  

   16-06-14

25-6-2014

 

 

16-7-2014

Juli

 

 

 

 

8-7-2014

 

 

Augustus

 

 

 

 

12-8-2014

25-9-2014

16-9-2014

September

Behandeling begroting 2015 

Kerkenraad

   10-09-14

   29-09-14 

3-9-2014

9-9-2014

 

12-11-2014

Oktober

 

 

 

1-10-2014

14-10-2014

20-11-2014

 

November

 Gemeenteavond 

wo 12-11-2014

   19-11-14

 

5-11-2014

11-11-2014

 

 

December

Verkiezing Moderamen
Feestelijke afscheidsvergadering van ambtsdragers en pastorale medewerkers

Kerkenraad

 

      08-12-14

3-12-2014

 

 

 

terug