Diakonie project: Noble House Nepal

Diakonie project: Noble House Nepal

Noble House Nepal is een Nederlandse stichting die kansarme kinderen in Nepal een toekomst wil bieden.

Kinderen worden hier verkocht voor wat geld of drank, of eenvoudig achtergelaten. Zij worden vaak onder erbarmelijke omstandigheden aangetroffen langs de kant van de weg.
Het eerste project van oprichtster Engely en haar man Peter was het bouwen van een opvanghuis, Noble House. Onder leiding van Utsab en Sita krijgen kinderen hier onderdak, kleding, goede voeding, scholing en liefdevolle verzorging. Zij hebben wekelijks overleg met Engely.
Inmiddels zijn er veel nieuwe projecten gestart, waarbij praktische hulp wordt geboden door betrokken mensen in Nepal, zoals artsen, de vroegere consul in de Benelux, e.d. Voor de financiering is de stichting echter volledig afhankelijk van giften.

Vanuit de stichting worden de volgende projecten uitgevoerd:

  • Noble House zelf is inmiddels uitgebreid, zodat er meer kinderen kunnen worden opgenomen.
  • Dagopvang voor kinderen met het Down syndroom, waardoor hun leven wat kleur krijgt. Zij worden vaak door hun ouders verscholen uit schaamte en zelfs  opgesloten in kooien bij huis.
  • De ‘Emergency-afdeling’, die vaak levensreddend werk verricht voor iedereen in de omgeving.
  • De ‘Healthcare’, waar o.a. ‘healthcamps’ worden gehouden en mensen urenlang in rijen wachten op hun beurt. Inentingen, geboorteplanning, maar ook hersteloperaties worden hier gedaan, zoals schisisoperaties. Moeders lopen soms dagenlang om hun zieke kind hierheen te brengen.
  • Het kraamcentrum, waar steeds meer vrouwen naar toe komen, omdat ze anders in de armoedige hutjes vaak infecties oplopen. Waar de vaak heel jonge moeders goede zorg ontvangen bij zware bevallingen. Regelmatig wordt een keizersnede uitgevoerd of worden bloedingen gestelpt, die anders tot de dood leiden.
  • Het nieuwste project heet het ‘Vinita-project’. Hier worden meisjes, die op ernstige wijze zijn misbruikt in hun vaak jonge leventje, opgevangen in Maya Noble House. Deze meisjes hebben een veilige plek nodig, psychische hulp en heel vaak ook medische ingrepen om de aangebrachte schade te herstellen. Psychologe Vinita in Nepal heeft dit project opgezet, en heeft Noble House gevraagd haar hiermee te helpen. De kinderen blijven hier totdat ze medisch en psychisch zoveel mogelijk hersteld zijn en, heel belangrijk, totdat er een veilige plek voor hen is gevonden. Vaak kunnen zij niet meer terug naar huis, waar ze eerst dreigden te verdwijnen in de donkere praktijken van misbruik en mensenhandel. Nu krijgen zij toch weer een stukje toekomst. Voor deze meisjes is heel dringend financiële steun nodig. Onze Develhofgemeente sponsort het Vinita-project met een maandelijks bedrag en een jaarlijkse collecte. Maar er is nog meer nodig….

Waar mogelijk draagt Noble House een project ook weer over aan de eigen bevolking. Zoals het opvangen van kinderen, die met hun ouders mee de gevangenis ingaan en daar een uitzichtloos leven leiden onder slechte omstandigheden. Hiervoor zijn inmiddels genoeg Nepalese sponsors gevonden. Wel blijft de stichting op de achtergrond aanwezig als steun in de rug.

Wilt u meehelpen en bijdragen aan de toekomst van de meisjes? Of wilt u meer weten over dit project? Neemt u dan alstublieft contact op met onze diaconie. Ook kunt u zich verder oriënteren op www.Engely.eu

 

          

           

terug