Vakantierugzak Vakantierugzak

Diaconale actie vakantierugzak naar een goed einde!

Na heel wat voorbereiding komt ons 5 PKN-kerkenproject met het uitreiken van de gevarieerd gevulde vakantierugzakjes op vrijdag 22 februari tot een afronding. Mede mogelijk gemaakt door enthousiaste gemeenteleden, jong en oud, die ons steunden met leuke cadeautjes, geld en het spontaan drukken van flyers. Ook het zwembad en middenstand vonden we bereid hieraan mee te doen. De PKN leverde de rugzakjes.

Dank aan allen!

Heel plezierig dit als uw diakenen met elkaar te kunnen uitwerken. Mogelijk zijn er naast het verzorgen van de attenties voor onze oudere gemeenteleden ter gelegenheid van de Hoogfeesten nog meer samenwerkingsinitiatieven mogelijk in de nabije toekomst.

Namens het college van diakenen, P. Visser
terug