Collecte werelddiakonaat 4 februari

Collecte werelddiakonaat 4 februari
VISSERIJSLAVEN IN GHANA NAAR HUIS

Op Lake Volta, een enorm stuwmeer in Ghana (zo groot als Friesland en Groningen samen) werken 49.000 kinderen, waarvan 21.000 onder dwang. Tweederde van deze kinderen is 14 jaar of jonger. Eén derde is tussen de 15 en 18 jaar oud.
De 21.000 onder dwang werkende kinderen werken in de visserij. Deze kindslaven, vooral jongens, worden vastgehouden op kleine eilandjes. Ze moeten zwaar en gevaarlijk werk doen en worden uitgebuit. De kinderen komen voornamelijk uit kwetsbare en arme gezinnen uit andere delen van het land Ghana. Ze leven ver van de bewoonde wereld en kunnen geen kant uit. Hun bazen behandelen hen als slaven.

Een partnerorganisatie van Kerk in Actie, Challenging Heights, bevrijdt kindslaven en vangt hen tijdelijk op. Voordat ze naar huis gaan krijgen ze intensieve psychologische hulp en onderwijs. Ook krijgt hun familie hulp om een beter bestaan op te bouwen.

Een voorbeeld is James Kofi Annam die als kind in de visserij moest werken en niet naar school kon gaan. Na zijn bevrijding kwam hij gelukkig goed terecht. In 2007 begon hij een opvang voor kinderen die net als hijzelf destijds als kindslaaf in de visserij moesten werken op het gigantische stuwmeer Lake Volta. Met zijn organisatie Challenging Heights wil hij deze meest schadelijke vorm van kinderarbeid laten stoppen. En kinderen die hier slachtoffer van zijn een nieuwe toekomst bieden met familie en onderwijs.

Met deze collecte steunt u het werk van Challenging Heights en andere werelddiaconale projecten van Kerk in Actie. Van harte aanbevolen!

Uw diakenen
terug