Voortgang beroepingswerk Voortgang beroepingswerk
Donderdag 12 juni is er een gemeenteavond geweest, waarin een te beroepen kandidaat aan de gemeente is voorgesteld.
Deze avond kende een positief verloop en een duidelijke besluitvorming.  De kerkenraad heeft daarom besloten een beroep uit te brengen op proponent dominee E. Matser uit Rotterdam.
Dominee E Matser heeft het beroep inmiddels aangenomen en zal vanaf september de dominee van de Develhof zijn.
De kerkenraad streeft ernaar om op DV 7 september om 10:00 uur de intrededienst te houden. U ontvangt daarover vanzelf nog de nodige informatie.
terug