Collectebonnen Collectebonnen

Tot en met 2020 waren contante giften fiscaal aftrekbaar. Deze giften moesten schriftelijk onderbouwd worden. Dit kon bijvoorbeeld met een kwitantie van de ontvangende ANBI.
De Belastingdienst heeft echter de afgelopen jaren meerdere fraudegevallen ontdekt met deze kwitanties.
Daarom is de wet aangepast en zijn contante giften vanaf 1 januari 2021 niet meer fiscaal aftrekbaar.
Alhoewel dit thans door de Coronacrisis een stuk minder gebeurt, attenderen wij u erop, dat u, ook wanneer u aan het kerkelijk bureau collectebonnen haalt, deze het beste vooraf op onze bankrekening kunt overmaken. De gift is dan niet contant meer, omdat u die met uw bankafschrift kunt bewijzen.

Ook zal de verkoop van collectebonnen via dhr. en mevrouw Trimpe worden beëindigd. Zolang het kerkelijk bureau gesloten is, kunt alleen nog collectebonnen per e-mail bestellen door een e-mail te sturen aan het kerkelijk bureau. Na ontvangst van uw betaling zullen wij de collectebonnen naar u versturen.

Jaap Bakker
Penningmeester
Geref. Kerk Zwijndrecht - Groote Lindt

terug