Nalaten dichtbij huis, dichtbij uw hart Nalaten dichtbij huis, dichtbij uw hart
Als kerkgemeenschap beleven we samen het geloof dat ons van generatie op generatie is overgedragen. Dat geloof vieren we in de kerk, waar we samen bidden, zingen en nadenken over het leven. Waar we belangrijke momenten als geboorte en huwelijk vieren en troost vinden bij ziekte of teleurstelling. Als kerk zijn we dienstbaar aan elkaar en aan onze lokale gemeenschap: we zien om naar zieken, naar ouderen en naar mensen in nood.

Het geloof dat ons is overgedragen, mogen wij op onze beurt weer doorgeven aan volgende generaties. Dat kan onder meer door de kerk op te nemen in uw testament. In een testament kunt u vastleggen dat u naast kinderen, familie of vrienden ook de kerk laat delen in wat u zelf mocht ontvangen. U draagt dan met uw nalatenschap bij aan een kerk die ook in de toekomst een levendige diaconale en missionaire gemeenschap kan zijn. Wat u nalaat krijgt zo een bestemming dichtbij huis en dichtbij uw hart.

In de lectuurstandaard in de hal van de kerk vindt u een folder die u nadere informatie geeft over dit onderwerp.

Wilt u meer weten over de mogelijkheid om na te laten aan onze kerk, neem dan contact op met Jaap Bakker, tel. 06 - 411 97 244 email: penningmeester-develhof@pkn-zwijndrecht.nl
terug