Spaaractie 40-dagentijd: MercyShips Spaaractie 40-dagentijd: MercyShips
EENMAAL, ANDERMAAL, LAATSTE MAAL,  SPAREN VOOR MERCYSHIPS
U is de opbrengst van € 2.100,- van onze Paasspaaractie al bekend. Echter uit een telling bleek er nog eens € 268,- voor ons doel bestemd te zijn. Aansluitend heeft uw diaconie in haar laatste vergadering van 26 april besloten, uit eigen middelen, het bedrag op € 2.500,- af te ronden. Deze opbrengst zal worden gebruikt voor de operaties waar we kennis van namen via de beamer en voor wat er het meest dringend nodig is. Uw diaconie bedankt nogmaals voor de inzet van onze jeugd en andere gemeenteleden om er met elkaar zo iets moois van te maken en hoopt ook op u te mogen rekenen bij onze toekomstige acties om in eigen gelederen het diaconale werk inhoud te geven.

Uw College van diakenenWilt u meer informatie ? Kijk dan op www.mercyships.nl
terug