6 t/m 13 oktober 2019

6 t/m 13 oktober 2019

Inzameling ten behoeve van de Voedselbank Zwijndrecht

De Voedselbank Zwijndrecht  deelt elke week zo’n 130 voedselpakketten uit die verdeeld worden over ongeveer 120 gezinnen. Er is nagegaan dat er 350 personen, waarvan de helft een leeftijd heeft van onder de 18 jaar, van deze pakketten gebruik maken. Dit geeft aan hoe groot de behoefte is aan deze voedselpakketten.
De basisinhoud van deze pakketten wordt samengesteld door het distributiecentrum in Rotterdam en aldaar opgehaald. Hoewel deze pakketten redelijk goed zijn gevuld, met name op het gebied van verse producten, behoeven ze nog wel aanvulling voor wat betreft lang houdbare producten. Daarom probeert Voedselbank Zwijndrecht de pakketten wekelijks aan te vullen met producten uit de regio en via inzamelingen door de kerken.

De Develhof is gevraagd om in de maand oktober een inzamelingsactie te organiseren. In het verleden heeft u geweldig geholpen om pakketten voor mensen, die van de Voedselbank gebruik maken, aan te vullen. Mogen wij ook dit jaar weer een beroep doen op uw vrijgevigheid om, ieder naar zijn of haar mogelijkheid, iets van uw bezit te delen met mensen die zonder uw hulp wel erg in het nauw dreigen te komen?

Dit jaar is door de Voedselbank gevraagd om houdbare producten voor het ontbijt in te zamelen. Dat zijn artikelen zoals koffie, thee, suiker, beschuit, broodbeleg (zoet), havermout, brinta, muesli, ontbijtcrackers, liga enz. Maar ook andere houdbare producten zijn van harte welkom evenals geldelijke bijdragen. In de ontmoetingshal van de Develhof staat een tafel gereed waarop u uw producten en/ of bijdragen kwijt kunt.

De inzameling gaat van start op zondag 6 oktober en op zondag 13 oktober wordt de actie beëindigd. Op beide zondagen kunt u voorafgaand aan de kerkdiensten uw bijdrage in de hal van de Develhof deponeren. Maar ook in de tussenliggende week kunt u uw bijdrage in de Develhof afleveren en wel op:
 
Datum          
Dinsdag 8 oktober   14.30-16.30   19.15-21.00
Woensdag 9 oktober   10.00-17.00   19.30-21.30
Donderdag 10 oktober   8.00-11.00   9.30 -21.30


Bij voorbaat heel hartelijk bedankt voor uw medewerking en inzet.

Namens uw diaconie, Piet Visser, Arrie den Hoed

 
terug