De Strijktafel De Strijktafel

We willen vanaf de maand oktober ‘De Strijktafel’ weer voort gaan zetten. Nu niet meer zoals gebruikelijk op de dinsdagochtend maar op de woensdagochtend. We beginnen om 10.00 uur en gaan met elkaar in gesprek, dat kan zijn over een onderwerp uit de actualiteit maar ook over iets wat een van de deelnemers inbrengt. We kunnen ook met elkaar nadenken over een bijbels onderwerp, er zijn genoeg verhalen en thema’s in de Bijbel die hoogst actueel zijn. De bijeenkomst wordt geen bijbelstudie of een voordracht, het is de bedoeling dat we met elkaar in gesprek zijn.

U bent allen van harte welkom om weer deel te nemen aan deze gesprekken en voel u vrij om vrienden of bekenden mee te nemen. En, ik heb begrepen dat er in de koffiepauze altijd wat lekkers bij de koffie is! Wij verwelkomen elkaar graag op de eerste woensdag van de maand om 10.00 uur in de Develhof, inloop 9.30 uur. De eerst volgende keer is woensdagochtend 1 november. Ik zie er naar uit om u te ontmoeten.

Met een groet van vrede, Anja Matser

terug