Collecte Werelddiaconaat Collecte Werelddiaconaat

Zondag 3 februari 2e collecte kerk in actie-werelddiaconaat

Water is vriend en vijand in Bangladesh

Bijna jaarlijks treden tijdens de moesson in Bangladesh de rivieren buiten hun oevers. Een ramp, maar ook een zegen omdat het rivierwater zorgt voor vruchtbaar land. De klimaatverandering heeft echter tot gevolg dat de overstromingen talrijker, heftiger en meer onberekenbaar zullen worden. Een goede voorbereiding is dan noodzakelijk. Door bijvoorbeeld je huis op een hogere plek te bouwen of op grotere afstand van de rivier. Of door een goed waarschuwingssysteem op te zetten, zodat mensen zichzelf en hun vee tijdig in veiligheid kunnen brengen. Een van de programma’s van Kerk in Actie is hierop gericht: medewerkers van lokale partnerorganisaties worden getraind in rampenpreventie. Hevige regenval, een orkaan of aardbeving zijn niet te voorkomen, maar door goed voorbereid te zijn kun je voorkomende gevolgen beperken. Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie partners in Bangladesh om de bevolking zo veilig mogelijk te laten leven. Helpt u mee om gezinnen er weer bovenop te helpen?

Bij voorbaat hartelijk dank!

Namens de diaconie, A.J. den Hoed

 

terug