collecte Kinderen in de knel collecte Kinderen in de knel

ZONDAG 24 MAART 2E COLLECTE VOOR KERK IN ACTIE-KINDEREN IN DE KNEL

Een nieuw begin voor kindslaven in India

In de Indiase stad Narsapur is de IT-sector booming business. Maar het grootste gedeelte van de inwoners werkt hard voor een veel te laag loon. Ze komen niet rond en hierdoor worden ook kinderen gedwongen om mee te werken. 12.700 kinderen moeten in dit district van de Indiase deelstaat Telangana arbeid verrichten. De Indiase organisatie Sadhana wil Narsapur vrij maken van kinderarbeid en deze achtergestelde kinderen nieuwe kansen bieden door onderwijs. Kerk in Actie werkt samen met Sadhana. Kinderen vrij maken van kinderarbeid is alleen te bereiken als alle betrokken partijen met elkaar willen samenwerken: als ouders zich bewust worden van het belang van onderwijs, als volwassenen kinderen gaan beschermen, als kinderen beseffen hoe belangrijk onderwijs is en wat hun rechten zijn, als leraren niet verzuimen en goed onderwijs bieden, als de overheid haar verantwoordelijkheid neemt. Jaarlijks krijgen 5000 ouders en kinderen voorlichting over hoe belangrijk het is dat kinderen naar school gaan. Geef in de collecte zodat ook dit jaar weer honderden werkende kinderen een nieuw begin kunnen maken op school!

Namens de diaconie, Arrie den Hoed

terug