Beroepingscommissie Beroepingscommissie

Vanuit de Kerkenraad is een beroepingscommissie aangesteld die op zoek gaat naar een nieuwe predikant.

Voor nadere informatie over het beroepingswerk kunt u zich wenden tot dhr. Dick van der Bom, 078-6193082 of vanderbom@planet.nl

terug