woensdag 30 oktober 2019

V&T: Bouwstenen voor je geloof

Datum: 
 woensdag 30 oktober 2019
Tijdstip: 
 19:30  - 21:30
Locatie: 
 Bethelkerk
Prijs: 
 ?40 (eenmalig)

Tweejarige cursus om jouw geloof te verdiepen
 

Plaats: Bethelkerk, Rotterdamseweg 73

Data: zie tekst

Tijd: 20.00 - 22.00 uur

Opgave:

ds. Leo van der Eijk, tel 0612378086, email leovdeijk@gmail.com

Begeleiding: Het ‘Bouwstenen voor je geloof’ team: ds. Leo van der Eijk, ds. Eric Matser, ds. Steven Kafoe, ds. Arie Mol

 

Vindt u het ook zo lastig om uw geloof onder woorden te brengen. ‘Ik geloof wel, maar hoe zit het eigenlijk precies?’ Wat is eigenlijk de plaats van geloof in je eigen leven: ‘Wat is de kern van het christelijk geloof? Waarom geloof ik wat ik geloof?’ Met die vragen willen we bezig zijn op de cursus Bouwstenen voor je geloof. De onderwerpen gaan o.a. over het gebed, geloofszekerheid, de Bijbel vroeger en nu, de betrouwbaarheid en inspiratie van de Bijbel, het werk van de heilige Geest, over de betekenis van Jezus, ons persoonlijk getuigenis, de gemeente, God dienen met de gaven die je hebt etc.

 

De cursus is veelkleurig en boeiend en al jarenlang een groot succes in het hele land. Als predikanten van Zwijndrecht zijn we enthousiast over dit samenwerkingsproject en we willen graag met u/jou aan de slag.

 

De cursus ‘Bouwstenen voor je geloof’ is vorig jaar van start gegaan. De nieuwe modules van jaar twee bestaan uit een op zichzelf staand programma. Dus ook nieuwe deelnemers kunnen zich aanmelden!

De bouwstenencursus komt elke 14 dagen op woensdag bijeen en omvat het komende seizoen de volgende cursusonderwerpen:

 

Eerste blok - Bijbel en Gemeente

18 sept. - De Bijbel van vroeger tot nu

2 okt. - Betrouwbaarheid en inspiratie van de Bijbel

16 okt. - Omgaan met de Bijbel

30 okt. - Aan de slag met de Bijbel

13 nov. - De gemeente als lichaam

27 nov. - Andere beelden van de Gemeente

11 dec. - Rentmeesterschap

8 jan. - Heilige Levenswandel

 

Tweede blok - Christus en de Geest

22 jan. - Jezus, God en mens

5 feb. - Jezus, de Verlosser

19 feb. - De Heilige Geest in het Oude Testament

4 mrt. - De Heilige Geest in het Nieuwe Testament

18 mrt. - De Heilige Geest in de christen

1 apr. - Vervulling met de Heilige Geest

15 apr. - De gaven van de Heilige Geest

22 apr. - God dienen met de gaven die je hebt

terug