Gebruik van het kerkgebouw op doordeweekse dagen Gebruik van het kerkgebouw op doordeweekse dagen

Het kerkgebouw, of afzonderlijke ruimten, kunnen op doordeweekse dagen onder voorwaarden beschikbaar gesteld worden aan derden. Te denken valt dan aan huwelijks- of begrafenisdiensten, koorrepetities en uitvoeringen, vergaderingen en educatieve bijeenkomsten. Het gebruik dient wel te passen in de aard en functie van het kerkgebouw.

Voor beschikbaarheid en huurtarieven kunt u contact opnemen met onze kerkmeester (zie pagina Kerkrentmeesters).

 

 
De Strijktafel De Strijktafel

Let op: Normaal gesproken komen we op de eerste woensdag van de maand bij elkaar voor de Strijktafel van 10.00 tot ongeveer 11.30 uur. Omdat ik de eerste woensdag in juni op vakantie ben, wordt de Strijktafel in de maand juni op de tweede woensdag gehouden, woensdag 12 juni.

Ook in het nieuwe jaar komen we elke eerste woensdagochtend van de maand bij elkaar bij ‘De Strijktafel’. Ook in de volgende bijeenkomst gaan we weer nadenken over iets wat ons raakt, dat kan iets zijn uit ons eigen leven maar ook iets uit de krant of uit het nieuws.
De bijeenkomsten zijn geen Bijbelstudie, het is de bedoeling dat we met elkaar in gesprek gaan.

Het is goed om elkaar op deze woensdagen te ontmoeten en ik hoop van harte dat er steeds meer mensen zijn die bij ons willen aanschuiven.

Wij verwelkomen elkaar graag op de eerste woensdag van de maand om 10.00 uur in de Develhof.

De eerstvolgende keer is woensdag 12 juni.

Wees allen welkom!

Met een groet van vrede, Anja Matser  

 
Vorming & Toerusting 2023/2024 Vorming & Toerusting 2023/2024
In de hal van de kerk vindt u de nieuwe boekjes van Vorming & Toerusting. We hebben geprobeerd een afwisselend programma samen te stellen. Er zijn avonden waarin de predikanten met u in gesprek gaan over het werk van de Geest. De filmserie ‘The chosen’ zal bekeken en besproken worden, er zijn avonden met muziek en zang, er is een lezing rondom ‘bijbel en klimaat’ en over Maria Magdalena in de kunst. We hopen vier avonden met een groepje mensen in gesprek te gaan over Etty Hillesum. Ook is er de mogelijkheid, als u daar behoefte aan heeft, om deel te nemen aan een rouw- en verliesgroep. Er zijn ook activiteiten die in de middag zijn, dit met name voor de ouderen.

De avonden worden in verschillende kerkgebouwen gehouden, een goede gelegenheid om ook eens over de drempel van een andere kerk te stappen en mensen uit andere kerken te ontmoeten.

Kijkt u eens in de boekjes voor verdere mogelijkheden en data. Zie ook de website van Vorming & Toerusting voor het programma.

Mist u een bepaald onderwerp, of heeft u juist heel andere ideeën voor gezamenlijke activiteiten, laat het ons weten. We zien u graag op een of meerdere avonden.

Met vriendelijke groet,
Cora Berghout
(coraberghout@hotmail.com)
 

 
'Open Burcht' 'Open Burcht'

Op de dagen dat er Strijktafel is (elke eerste woensdag van de maand) vervalt de Open Burcht. Op alle overige woensdagen heten wij u graag welkom voor een gezellige ochtend onder het genot van een kopje koffie en een versnapering, We beginnen  om 10 uur en eindigen om 12 uur. Tot ziens. 
 

Willemien Branger 

 
Activiteitenruimte Activiteitenruimte
Als u voor een van de activiteiten een ruimte nodig hebt, dan vragen we u om dit door te geven aan onze koster André Bakker awbakker1954@gmail.com De koster heeft overzicht over de gebruikte ruimten. Zo voorkomen we met elkaar teleurstellingen.

Met vriendelijke groet,
Rembert Slotema, scriba

 
High-Tea in de Develhof High-Tea in de Develhof


3 maal per jaar organiseren we voor gemeenteleden die de leeftijd van 75 jaar of ouder hebben bereikt een High - Tea.

Deze bijeenkomsten zijn ook bedoeld om elkaar op een ongedwongen manier te ontmoeten, en gezellig met elkaar van gedachten te wisselen.

Onder het genot van een kopje koffie of thee, warme en koude hapjes is het een fijn samen zijn.

Alle jarigen ontvangen persoonlijk een uitnodiging per email of via de post.

 
Breiclub Breiclub
Wij gaan breien voor minima en vluchtelingen. Wij zijn op zoek naar breisters of haaksters die op dinsdagmorgen om 9.30 – 11.00 uur mee willen doen in ‘t Klankbord aan de Klarinetsingel 3. Ook zijn wij op zoek naar wol en katoen, speciaal sokkenwol. Wij hopen u te mogen begroeten.

Willy Bakker-van Twist, tel. 06 16 55 99 12